8.Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Testimiz

30 Aralık 2021 0 By testimiz.com

8.Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

 

8.Sınıf Matematik Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

TEBRİKLER.

8.Sınıf Matematik Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
(a + 1)2 – 22 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A
(a – 1)(a + 4)
B
(a + 1)(a + 4)
C
(a + 1 – 2)
D
(a – 1)(a + 3)
Soru 2
Değişkenlere verilen bütün gerçek sayılar için sağlanan eşitliklere özdeşlik denir. Aşağıdaki eşitliklerden hangilerinde özdeşlik vardır?
 1. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
 2. (a – b)2 = a2 – 2ab + b2
 3. a2 – b2 = (a – b)(a + b)
A
1-2-3
B
2-3
C
1-3
D
1-2
Soru 3
Aşağıdaki eşitliklerden hangisi a değişkenine verilen her gerçek sayı için doğrudur?
 1. a2 + a = 2a2
 2. a2 + a2 = a4
 3. 3(a + 1) – a = 2a + 1
 4.  (a – 1) · (a – 1) = a2 – 2a + 1
A
1
B
4
C
3
D
2
Soru 4
Kenar uzunlukları (4 – 5x) br ve (x + 1) br olan dikdörtgenin çevre uzunluğu ve alanı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Çevre: 5 – 4x Alan: x – 5x2 + 3
 2.  Çevre: 4x – 3 Alan: –5x2
 3. Çevre: 10 – 8x Alan: –5x2 – x + 4
 4. Çevre: 3 – 4x Alan: 4 + 5x2
A
1
B
3
C
2
D
4
Soru 5
(a2 – 1)2 = a4 +  ifadesinin bir özdeşlik olması için kutucuğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
 1.  a2 + 2
 2.  2a2
 3. –2a2
 4. –2a2 + 1
A
3
B
1
C
4
D
2
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik değildir?
 1. 10 · (x – 4y) = 10x – 40y
 2.  (n + m) · (n – m) = m2 – n2
 3. (m – n)(m – n) = m2 – 2mn + n2
 4. (m + n)(m + n) = m2 + 2mn + n2
A
1
B
4
C
3
D
2
Soru 7
◊· x · 3x = 12x2  yandaki eşitlikte ◊ yerine hangisi gelmelidir?
A
3
B
x
C
2
D
4
Soru 8
(–4x) · ◊= –4x2 yandaki eşitlikte ◊ yerine hangisi gelmelidir?
A
1
B
4
C
2
D
x
Soru 9
◊· x · y =  x2y yandaki eşitlikte ◊ yerine hangisi gelmelidir?
A
2
B
x
C
y
D
4
Soru 10
 1. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin toplamının karesi özdeşliği denir.
 2. (a – b)2 = a2 – 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin farkının karesi özdeşliği denir.
 3. a2 – b2 = (a – b) · (a + b) özdeşliğine iki kare farkı özdeşliği denir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A
2-3
B
2
C
1-3
D
hepsi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 

Değişkenlere verilen bütün gerçek sayılar için sağlanan eşitliklere özdeşlik denir. Aşağıdaki eşitliklerden hangilerinde özdeşlik vardır?

 

1.        (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

2.        (a – b)2 = a2 – 2ab + b2

3.        a2 – b2 = (a – b)(a + b)

1.        (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin toplamının karesi özdeşliği denir.

 

2.        (a – b)2 = a2 – 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin farkının karesi özdeşliği denir.

3.        a2 – b= (a – b) · (a + b) özdeşliğine iki kare farkı özdeşliği denir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi a değişkenine verilen her gerçek sayı için doğrudur?

 

1.        a2 + a = 2a2

2.        a2 + a2 = a4

3.        3(a + 1) – a = 2a + 1

4.         (a – 1) · (a – 1) = a2 – 2a + 1

◊· x · 3x = 12x yandaki eşitlikte ◊ yerine hangisi gelmelidir?
(–4x) · ◊= –4×2 yandaki eşitlikte ◊ yerine hangisi gelmelidir?
◊· x · y =  x2y yandaki eşitlikte ◊ yerine hangisi gelmelidir?
Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik değildir?

 

1.        10 · (x – 4y) = 10x – 40y

2.         (n + m) · (n – m) = m2 – n2

3.        (m – n)(m – n) = m2 – 2mn + n2

4.        (m + n)(m + n) = m2 + 2mn + n2

(a2 – 1)2 = a4 +  ifadesinin bir özdeşlik olması için kutucuğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?£

 

1.         a2 + 2

2.         2a2

3.        –2a2

4.        –2a2 + 1

(a + 1)2 – 22 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Kenar uzunlukları (4 – 5x) br ve (x + 1) br olan dikdörtgenin çevre uzunluğu ve alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

1.        Çevre: 5 – 4x Alan: x – 5x2 + 3

2.         Çevre: 4x – 3 Alan: –5x2

3.        Çevre: 10 – 8x Alan: –5x2 – x + 4

4.        Çevre: 3 – 4x Alan: 4 + 5x2