ANA SAYFA

2.Dönem 1.Yazılı Testi

1 / 20
 1. “Yüz” sözcüğü hangi cümlede temel anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Bu yorgan yüzü saten olmalı.
  B) Batan cisim suyun yüzüne çıktı.
  C) Sabahları elini yüzünü yıkardı.
  D) Kitabın arka yüzüne de baktı.
   SEÇ
 2. “Güzel bir bahar akşamı dışarı çıkarak bahçedeki içi boş olan havuzun kenarında oturduk.” Bu cümlede aşağıdaki sözcüklerden hangisinin karşıt anlamlısı yoktur?
  A) Çirkin
  B) İçeri
  C) Dolu
  D) Köşe
   SEÇ
 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı bildirmektedir?
  A) Evliya Çelebi’nin “Seyahatname”si en çok okunan ve beğenilen eserlerimizdendir.
  B) III. Selim yağlıboya portrelerini yaptırmıştır.
  C) Nakkaş Osman sarayda resimli el yazmalarını hazırlamıştır.
  D) Nusretname kitabı 1584’de atlas kumaşla kaplanmıştır.
   SEÇ
 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır?
  A) Hasta olduğu için bugün işe gelememiş.
  B) Bu eksiklik onu hiç rahatsız etmiyordu.
  C) Dosyaları konularına göre tasnif etti.
  D) Denizde yüzmeyi havuzda yüzmeye tercih ederim.
   SEÇ
 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişileştirme vardır?
  A) Avcı, güvercinleri tuzağa düşürdü.
  B) Güvercin ve arkadaşı fare birden şaşırdılar.
  C) Bütün güvercinler kanat çırpmaya başladı.
  D) Güvercinler her akşam yuvalarına dönerdi.
   SEÇ
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
  A) İtfaiyenin siren sesi aklımı başımdan aldı.
  B) Babamın söylediklerine kulak verdim.
  C) İstanbul’da iş bulup çalışmaya başlamış.
  D) Onu hiç gözüm tutmamıştı.
   SEÇ
 7. Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor, gün ağarıncaya kadar söküyor, koparıyor, kazıyordu. Kazdıkça kaya, kazdıkça taş... Bütün bir yaz, bütün bir kış orman memurunun tazyiki çalı, palamut, defne, koca yemiş, diken ot, kök, ona karşı koydular. Korkunç mücadeleye üç evlek toprak için Mustafa’dan başka kimse girişemezdi.
  (Sait Faik Abasıyanık)
  Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mustafa’nın toprakla mücadelesi
  B) Doğal çevrenin zenginleştirilmesi
  C) Tarımla uğraşmanın faydaları
  D) Tarım aletlerinin önemi
   SEÇ
 8. Bir olayı, bir varlığı, bir kişiyi; karşısındakinin gözünde canlandıracak, gerekli izlenimleri uyandıracak biçimde yapılan anlatıma ne ad verilir?
  A) Tartışmacı anlatım
  B) Betimleyici anlatım
  C) Hikâye edici anlatım
  D) Açıklayıcı anlatım
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin unsurlarından biri değildir?
  A) Olay
  B) Kişiler
  C) Plan
  D) Yer
   SEÇ
 10. Topluluk önünde etkili bir konuşma yapabilmek, hazırlık gerektirir. Sesi doğru kullanmak, bedensel hareketleri düzenlemek, konuyu sınırlamak, bizi hedefimize ulaştırır. Konuşma öncesinde ele alacağımız konuyla ilgili araştırma ve planlama yapmalı, bir konuşma metni hazırlamalıyız. Arkadaşlarımızın önünde konuşma provası yapmak, onların görüş ve önerileri doğrultusunda hareket etmek, hem başarımızı artırır, hem de heyecanımızı azaltır.
  Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
  A) Konuşma yapmadan önce arkadaşlarımızın görüşlerini almalıyız.
  B) Başarılı bir konuşma için konuyu sınırlamalıyız.
  C) Etkili bir konuşma için araştırma yapmalıyız.
  D) Hayattaki hedeflerimizi iyi belirlemeliyiz.
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi konuşmada başarıya ulaşmak için izlenecek yollardan biri değildir?
  A) Önceden hazırlık yapmak
  B) Giyinişimize dikkat etmek
  C) Süresiz konuşmalar yapmak
  D) Atasözü, deyim ve söz sanatlarından faydalanmak
   SEÇ
 12. Affan Dede’ye para saydım,
  Sattı bana çocukluğumu.
  Artık ne yaşım var ne adım;
  Bilmiyorum kim olduğumu.
  Hiçbir şey sorulmasın benden
  Haberim yok olan bitenden.
  (Cahit Sıtkı Tarancı)
  Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Geçmişi unutma isteği
  B) Çocukluğa duyulan özlem
  C) Yaşlanma korkusu
  D) Yalnızlık duygusu
   SEÇ
 13. “Annem, mektubu okurken tatlı bir duygu sardı.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir?
  A) Nesne eksikliği
  B) Özne eksikliği
  C) Tamlayan eksikliği
  D) Gereksiz sözcük kullanılması
   SEÇ
 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır?
  A) Gülün dalına konan uğur böceğini gördü.
  B) Annemle gelecek yaz köye gideceğiz.
  C) Kendisine anlatılanları dinleyip karar verdi.
  D) İnsanı sevmek, bütün erdemlerin başıdır.
   SEÇ
 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf tümleci yoktur?
  A) Uzun bir aradan sonra spor yaşamına geri döndü.
  B) Eve gelen konukları güler yüzle karşıladı.
  C) Çocuk, üç yıl dayısının yanında kaldı.
  D) Size izlediğim filmi anlatayım.
   SEÇ
 16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılıdır?
  A) Bütün kitaplar, raflara özenle yerleştirilmiş.
  B) Çocuk okulun bahçesinde neşeyle koşuyor.
  C) Dil eğitimi için yurt dışına gönderildi.
  D) Bahçede çiçek ekimine başlandı.
   SEÇ
 17. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi geçişsiz fiildir?
  A) Bugün işe servisle gittim.
  B) Kardeşimi çok seviyorum.
  C) Beyaz örtüyü özenle yıkadı.
  D) Ahmet, işini hiç zorlanmadan yapıyor.
   SEÇ
 18. “Sen İstanbul’da iken ben Zonguldak’taydım. Onun için konuşamadık herhalde. Şimdilik muhabbetle, hasretle gözlerinden öperim.”
  Bu metin aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?
  A) Anı
  B) Mektup
  C) Makale
  D) Deneme
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi destan türünün özelliklerinden değildir?
  A) Toplumları derinden etkileyen olaylar sonucunda oluşturulur.
  B) Olağanüstü güce sahip kahramanlara yer verilir.
  C) Sözlü edebiyat dönemi ürünüdür.
  D) Az sözle çok şey anlatılması hedeflenmiştir.
   SEÇ
 20. “Küçük bir sürü( ) dört inekle birkaç koyun( ) köye giren geniş yolun ağzında durmuştu.”
  Bu cümlede yay ayraçla ( ) belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
  A) (;) (;)
  B) (:) (!)
  C) (,) (-)
  D) (-) (-)
   SEÇ