4.Sınıf Matematik Konu Testleri

Açılar

Açıları Ölçme

Açılar

Açıları Ölçme

Üçgende Açılar

Açıları Tanıma

Açıları Ölçme

Açı ve Çeşitleri

Açının Özellikleri

Açı Ölçü Birimleri

Açıların Çizimi ve Ölçümü

Açı Ölçü Birimleri

Açının Özellikleri

Açıların Çizimi ve Ölçümü

Açılar

Geometrik Şekiller

Üçgenleri Kenar Uzunluklarına Göre Sınıflandırma

Üçgen Kare ve Dikdörtgen

Düzlemsel Şekillerin Çevre Uzunluklarının Hesaplanması

Üçgenin Çevre Uzunluklarının Hesaplanması

Kare ve Dikdörtgenin Çevre Uzunlukları

Aynı Çevre Uzunluğuna Sahip Farklı Geometrik Şekiller

Çevre Uzunlukları ile İlgili Problemler Çözme

Üçgenleri Kenar Uzunluklarına Göre Sınıflandırma

Kare, Dikdörtgen, Üçgen

Dikdörtgen, Kare ve Üçgeni Adlandırma

Dikdörtgen, Kare ve Üçgenin Kenarları

Ölçülerine Göre Açı Çeşitleri

Açılarına Göre Üçgen Çeşitleri

Üçgen, Kare ve Dikdörtgen

1.Ünite Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

Üçgen, Kare ve Dikdörtgen

Açılarına Göre Üçgen Çeşitleri

Ölçülerine Göre Açı Çeşitleri

Üçgen ve Açıları

Kare Üçgen Dikdörtgen

Zaman Ölçüleri

Zaman Ölçme ile İlgili Problemler

Yıl Ay Hafta ve Gün Arasındaki Dönüşümler

Saat Dakika ve Saniye Arasındaki Dönüşümler

Saat Problemleri

Saat, Dakika ve Saniye Arasındaki İlişkiler

Zaman Ölçüleri

Zaman Birimleri ile İlgili Problemler Çözme

Sayılarla İşlemler ve Saat

Grafikler

Sütun Grafiği

Grafikleri Yorumlama

Sütun Grafiği

Sütun Grafiği

Sütun Grafiği

Veri ve Grafikler

Veriler ve Sayılarla İşlemler

Kesirler

Kesirlerle İlgili Toplama Çıkarma Problemleri

Paydaları Eşit Kesirlerle Çıkarma İşlemi

Paydaları Eşit Kesirlerle Toplama İşlemi

Paydaları Eşit olan Kesirleri Karşılaştırma

Kesir Problemleri

Bir Çokluğun Belirtilen Bir Basit Kesir Kadarını Belirleme

Kesirler

Birim Kesirleri Karşılaştırma ve Sıralama

Basit Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler

Kesirlerde Toplama Çıkarma Problemleri

Kesirlerde Çıkarma İşlemi

Kesirlerde Toplama İşlemi

Bir Çokluğun Kesir Kadarını Bulma

Kesirleri Karşılaştırma Ve Sıralama

Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme

Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme

Tam Sayılı Kesirler

Bileşik Kesirler

Basit Kesirler

Kesirlerde Toplama İşlemi

Kesirleri Değerlendirme

Kesirleri Tanıma

Kesirlerden Alanlara

Kesirler ile İlgili Problemler

Bir Çokluğun Verilen Bir Kesir Kadarını Bulma

Ondalık Kesirler

Ondalık Kesirleri Karşılaştırma

Ondalık Kesirler

Ondalık Kesirlerde Sıralama

Ondalık Kesirleri Karşılaştırma

Ondalık Kesirleri Tanıma

Ondalık Kesirler

Çıkarma İşlemi

Eksilen Çıkan Fark Problemleri

Çıkarma İşlemi Problemleri

Zihinden Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşleminde Sonucu Tahmin Etme

Çıkarma İşleminde Verilmeyen Sayıyı Bulma

Çıkarma İşleminde Verilmeyen Terimi Bulma

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Çıkarma Problemleri

Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşlemi

Yan Yana Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşleminde Verilmeyen Rakamı Bulma

Çıkarma İşleminde Verilmeyen Terimi Bulma

Alt Alta Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşlemi İle İlgili Problem Çözme

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Çıkarma Problemleri

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşlemi 1.Test

Çıkarma İşlemi Problemleri

Toplama Çıkarma Problemleri Testi

Toplama İşlemi

Zihinden Toplama İşlemi

Toplama Problemleri

Toplama İşleminde Sonucu Tahmin Etme

Toplama İşleminde Verilmeyen Rakamı Bulma

Verilmeyen Toplananı Bulma

Toplama İşlemi

Toplama İşleminde Verilmeyen Rakamı Bulma

Toplama İşleminde Verilmeyeni Bulma

Toplama İşlemi

Ardışık Sayıları Toplama İşlemi

Toplama Problemleri

Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Toplama İşlemi İle İlgili Problem Çözme

Toplama İşlemi Test 3

Toplama Problemleri

Toplama İşlemi 2

Toplama İşlemi

Doğal Sayılar

Doğal Sayıları Sıralama

Doğal Sayıları En Yakın Onluğa Yüzlüğe Yuvarlama

4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar

4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayıların Bölükleri ve Basamakları

4, 5 ve 6 Basamaklı Sayıları Çözümleme

Doğal Sayı Problemleri

4, 5 ve 6 Basamaklı Sayıları Çözümleme

4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayıların Bölükleri ve Basamakları

4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar

Doğal Sayı Problemleri

Doğal Sayıları Sıralama

4, 5 ve 6 Basamaklı Sayıları Çözümleme

Doğal Sayıların Bölükleri

Doğal Sayıların Basamak Değeri

Doğal Sayıların Basamak Adları

4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayıla

Doğal Sayıları Kavrama

Doğal Sayıları Çözümleme

Doğal Sayıları Okuma

5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar

Doğal Sayıları Çözümleme

Doğal Sayılarda Sıralama

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Toplama İşlemi İle İlgili Problem Çözme

Doğal Sayılarda Karılaştırma

Doğal Sayıları Çözümleme

4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar

Doğal Sayılar

Doğal Sayı Problemleri

Sayı Örüntüleri

Sayı Örüntüleri

Sayılarla Örüntü

Doğal Sayılarla Örüntü

Doğal Sayılarla Örüntü

Sayı Örüntüleri

Bölme İşlemi

Bölme İşlemi

Bölüneni Bulma

Bölme İşlemi

Bölme Problemleri

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Bölme İşlemi

Dört İşlem Değerlendirme

Verilmeyen Böleni Bulma

Çarpma İşlemi

Çarpma Problemleri

Çarpma İşleminde Sonucu Tahmin Etme

Zihinden Çarpma İşlemi

Çarpma İşleminde Verilmeyen Terimi Bulma

Çarpma İşlemi Alıştırmaları

Kısa Yoldan Çarpma İşlemi

Çarpma İşlemi

Çarpma İşlemi

Çarpma İşleminde Verilmeyeni Bulma

10, 100, 1000 İle Çarpma İşlemi

10 İle Çarpma

9 İle Çarpma

8 İle Çarpma

7 İle Çarpma

6 İle Çarpma

5 İle Çarpma

4 İle Çarpma

3 İle Çarpma

2 İle Çarpma

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Çarpma Problemleri

Çarpma İşlemi Değerlendirme Testi

Uzunluk Ölçüleri

Uzunluk Ölçüsü Problemleri

Uzunluk Ölçüleri

Uzunluk Ölçüleri

Uzunluk Ölçme ile İlgili Problemler Çözme

Ondalık Kesirler ve Uzunluk Ölçme

Uzunluk Ölçme Problemleri

Uzunlukları Ölçelim

Sıvı Ölçüleri

Sıvılar ile İlgili Problemler Çözme

Sıvıların Miktarını Tahmin Etme

Litre ve Mililitre Arasındaki İlişkiler

Sıvı Ölçüleri

Sıvı Ölçüleri Problemleri

Sıvıları Ölçelim

Ağırlık Ölçüleri

Ton Kilogram Gram Miligram

Tartma

Tartma Problemleri

Ölçelim Tartalım Problemleri

Ölçelim Tartalım

Ölçüp Tartalım, Gerçeklere Ulaşalım

Örüntü ve Süslemeler

Şekil Örüntüleri

Örüntü ve Süslemeler

Örüntü ve Süslemeler

Örüntü ve Süslemeler

Simetri

Simetri

Simetri

Simetri

Simetri

Olasılık

Olasılık

Olasılık

Yuvarlama

Yuvarlama

Yuvarlama

Çevre Hesapları

Kare ve Dikdörtgenin Çevre Uzunlukları

Çevre Uzunlukları ile İlgili Problemler Çözme

Çevre Hesaplama 2

Çevre Hesaplama

Geometri

Geometriye Yolculuk

Açınımı Verilen Küpü Oluşturma

Alan Ölçüleri

Alanları Ölçelim

Ünite Testleri

1.Ünite Değerlendirme

2.Ünite Değerlendirme

3.Ünite Değerlendirme

4.Ünite Değerlendirme

5.Ünite Değerlendirme

6.Ünite Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme