Çarpma İşlemi Problemleri

Çıkarma İşlemi Problemleri

Toplama İşlemi Problemleri

1.Ünite Değerlendirme

Çarpma ve Bölme İşlemleri ile İlgili Problemler

Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Sonucu Tahmin Etme

Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemi

Bölme İşlemi Problemleri

Bölme İşlemi

Çarpma İşlemi Problemleri

Çarpma İşlemi

Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Doğal Sayılarda İşlemler

Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılarda Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Doğal Sayılar

Sayı Örüntüleri

Milyonları Tanıma

Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla İşlemler Kavrama

Doğal Sayılarla İşlemler Kazanım

Doğal Sayıları Kavrama

Doğal Sayılar Kazanım

1.Dönem 1.Yazılı

2.Ünite Konu Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

Kesirlerle Hesaplamalar

Denk Kesirler ve Sıralama

Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler

Birim Kesirler

1.Ara Değerlendirme

Kesirlerle İşlemler Kazanım

Kesirler Kazanım

3.Ünite Konu Testleri

Yüzde Problemleri

Ondalık Gösterim ve Yüzdeler

Ondalık Gösterimlerle Çıkarma İşlemi

Ondalık Gösterimlerle Toplama İşlemi

Ondalık Gösterimleri Sıralama

Ondalık Gösterimler

Ondalık Gösterim Kazanım

4.Ünite Konu Testleri

Üçgen Ve Dörtgenler

Üçgen Çeşitleri

Çokgenler

Noktanın Konumu Doğru Parçası Çizimi Ve Açı Çeşitleri Testi

Doğru Doğru Parçası, Işın

Üçgenler ve Dörtgenler

Üçgenler ve Dörtgenler Kazanım

Temel Geometrik Kavramlar Kazanım

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler Kazanım

5.Ünite Konu Testleri

2.Dönem 2.Yazılı

6.Ünite Konu Testleri