6.Sınıf Türkçe Konu Testleri

1.Tema Okuma Kültürü 

Özdeyişler

Paragrafta Anlam

Okuma Anlama

Yazım Kuralları Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

1.Tema Okuma Kültürü

1.Tema Okuma Kültürü

2.Tema Millî Mücadele Ve Atatürk 

1.Dönem 1.Değerlendirme

Sözcükte Yapı Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

2.Tema Milli Mücadele ve Atatürk

1.Dönem 1.Değerlendirme

Gerçek ve Mecaz Anlamlılık

Zamirler

Sıfatlar

2.Tema Milli Mücadele ve Atatürk

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

3. Tema Bilim Ve Teknoloji 

Zamirler Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Metin Türleri Kazanım

3. Tema Bilim Ve Teknoloji

1.Dönem 2.Değerlendirme

Ek Bilgisi

Sebep Sonuç İlişkisi

3.Tema Değerlendirme

4.Tema Erdemler 

Sıfat Sıfat Tamlaması Kazanım

Edat Bağlaç Ünlem Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

Biçim Bilgisi Kazanım

1.Dönem 3.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

Sözcükte Anlam

Biçim Bilgisi

4.Tema Erdemler

Paragrafta Anlam

Çekim Ekleri

1.Dönem 3.Değerlendirme

4.Tema Erdemler

5.Tema Doğa Ve Evren 

5.Tema Doğa ve Evren

Öznel ve Nesnel Yargı

İsim Bilgisi

İsim ve Fiil Kökü

5.Tema Doğa ve Evren

6.Tema Milli Kültürümüz 

2.Dönem 1.Yazılı

6.Tema Milli Kültürümüz

Ek Kök Bilgisi

Hece Düşmesi

2.Dönem 1.Değerlendirme

Sözcükte Anlam

Sözcükte Yapı

Kök ve Ek Bilgisi

6.Tema Milli Kültürümüz

Yapım Ekleri

Çekim Ekleri

2.Dönem 1.Değerlendirme

7.Tema Sağlık Ve Spor 

Yazım ve Noktalama İşaretleri

2.Dönem 2.Değerlendirme

Ses Bilgisi

Anlam Bilgisi

Cümlede Anlam

Cümlenin Öğeleri

8.Tema Bilim Ve Teknoloji

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirme

Paragrafta Anlam

Tür ve Şekil Bilgisi

Yazım Kuralları

Deyimler ve Atasözleri