7.Sınıf Türkçe Konu Testleri

1.Tema Erdemler 

Paragrafta Anlam

Okuma Anlama

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Ana Düşünce, Konu, Şiirde Ana Duygu, Yardımcı Düşünce Kazanım

Fiiller Kazanım

Fiiller Kazanım

1.Tema Erdemler

Cümlede Anlam

Fiiller

İsim Bilgisi

1.Tema Erdemler

2.Tema Doğa Ve Evren 

Öznel ve Nesnel Cümleler

Anlatım Çeşitleri

Söz Gruplarında Anlam Deyimler ve Atasözleri

Metin Türleri Kazanım

2.Tema Doğa ve Evren

Noktalama İşaretleri

Zarflar

Fiilde Çatı

Cümlenin Öğeleri

2.Tema Doğa ve Evren

3.Ünite Milli Kültürümüz 

Parça Oluşturma, Parça Tamamlama Kazanım

Ana Düşünce, Konu, Şiirde Ana Duygu, Yardımcı Düşünce Kazanım

Yakın Anlamlı Cümle Cümle Tamamlama Cümle Oluşturma Kazanım

3.Tema Millî Kültürümüz

Deyimler

3.Tema Milli Kültürümüz

Anlatım Bozukluğu

4. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk 

Cümlede Anlatım Örtülü Anlam Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

4.Tema Millî Mücadele ve Atatürk

4.Tema Milli Mücadele ve Atatürk

5.Tema Vatandaşlık 

Deyimler ve Atasözleri

Sıfat Tamlaması

İsim Tamlaması

5.Tema Vatandaşlık

5.Tema Vatandaşlık

6. Tema Sağlık Ve Spor 

Deyimler

Ek Fiil Fiilde Yapı Kazanım

Anlam Kip Kişi Kazanım

Anlam Kip Kişi Kazanım

6.Tema Sağlık ve Spor

 

Öznel ve Nesnel Anlatım

6.Tema Sağlık ve Spor

7. Tema Sanat 

Parçada Anlam

Sıfatlar

Sözcükte Anlam

Ek Kök Bilgisi

Ses Bilgisi

Cümle Çeşitleri

Zamirler

8.Tema Bilim Ve Teknoloji

Paragrafta Anlam

Yazım Kuralları

Edat Bağlaç Ünlem

Sözcükte Yapı

Edebiyat Bilgisi

Anlam Bilgisi

Çekim ve Yapım Ekleri

Anlatım Bozukluğu

 

Yazılı Değerlendirme Testi

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme