6.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Okuma Kültürü

2.Tema Milli Mücadele ve Atatürk

3. Tema Bilim Ve Teknoloji

4.Tema Erdemler

5.Tema Doğa ve Evren

6.Tema Milli Kültürümüz

1.Dönem 1.Yazılı

Sözcükte Anlam

Biçim Bilgisi

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 3.Yazılı

1.Dönem 1.Değerlendirme

Özdeyişler

Paragrafta Anlam

Okuma Anlama

Noktalama İşaretleri

Metinde Anlam

Cümlede Anlam

Zamirler Kazanım

Yazım Kuralları Kazanım

Sözcükte Yapı Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sıfat Sıfat Tamlaması Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Metin Türleri Kazanım

Edat Bağlaç Ünlem Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

Biçim Bilgisi Kazanım