5.Sınıf Matematik Yüzdeler Konu Testi

11 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi kesrine eşit değildir?
A) %35
B) 0,035
C) Yüzde otuz beş
D) 0,35
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi kesrine eşit değildir?
A) %30
B) 0,3
C) 0,03
D) 0,30
Soru 3
Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğru değildir?
A) % 28 <0,43
B) 0,4 <% 5
C) 0,65 < % 67
D) %72 < 0,68
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi kesrine eşittir?
A) 0,50
B) 0,05
C) 0,5
D) 0,25
Soru 5
Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğru değildir?
A) %60 = Yüzde atmış
B) %56 = Yüzde elli altı
C) % 8 = Yüzde sekiz
D) %7 =Yüzde yemiş
Soru 6
kesri için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?
A) Yirmi dört yüzde.
B) Yüzde yirmi dört.
C) %24
D) 0,24
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi kesrine eşittir?
A) %25
B) %50
C) %40
D) %80
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi “yüzde elle altı” ya eşit değildir?
A) %56
B)
C) 0,056
D) 0,56
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi eşit değildir?
A) % 6 = 0,6
B) % 62 = 0,62
C) % 18 = 0,18
D) %74 =0,74
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi eşit değildir?
A) 0,28 = %28
B) 0,78 = %78
C) %56 = 0,56
D) %6 = 0,60
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi kesrinin eşiti değildir?
A) Yüzde yetmiş sekiz
B) 0,078
C) 0,78
D) %78
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi eşit değildir?
A) 0,29 = % 29
B) 0,9 = % 9
C) 0,04 = % 4
D) 0,7 = % 70