8.Sınıf Çarpanlara Ayırma Test

3 Ocak 2023 0 By testimiz.com

8.Sınıf Çarpanlara Ayırma

Test Çöz

İndir

 

Soru 1
4m2 + 12mn + 9n2 ifadesini çarpanlarına ayırma işleminin sonucu hangisidir?
A) 12 mn
B) 36 mn
C) 4 mn
D) 9 mn
Soru 2
(x – 7) = 5 ise x2 – 14x + 49 ifadesinin değeri hangisidir?
A) 11
B) 5
C) 9
D) 7
Soru 3
9×2 + Ax + 16 ifadesi iki terimin toplamının karesi ise A’nın değeri hangisidir?
A) 6
B) 24
C) 12
D) 18
Soru 4
x2– 6xy + 9y2 ifadesini çarpanlarına ayırarak hangi sonuca ulaşabiliriz?
A) –3xy
B) –6xy
C) 6xy
D) 3xy
Soru 5
10052 – 52 işleminin sonucu hangisidir?
A) 101 000
B) 1 010 000
C) 10 010 000
D) 110 000
Soru 6
12a + 18 ifadesini çarpanları hangisidir?
A) 6 (3a + 2)
B) 6 (2a + 3)
C) 9 (2a + 3)
D) 3 (2a + 6)
Soru 7
x2 + 4xy +4y2 işleminin sonucu hangisidir?
A) 4xy
B) 2xy
C) 8xy
D) 6xy
Soru 8
36×2 – 9y2 ifadesinin çarpanları çarpanları hangisi olur?
A) (6x – 9y) · (6x + 9y) olur.
B) (3x – 6y) · (3x + 6y) olur.
C) (6x – 3y) · (6x + 3y) olur.
D) (9x – 3y) · (9x + 3y) olur.
Soru 9
9a2 + 36a + 36 ifadesini çarpanlarına ayırma işleminin sonucu hangisidir?
A) 36a
B) 24a
C) 72a
D) 18a
Soru 10
100 – 10a + 25a2 ifadesini çarpanlarına ayırarak yapılan işlemin sonucu hangisidir?
A) –1000a
B) –100a
C) 1000a
D) 100a