8.Sınıf Karekök Alma İşlemi Test

7 Ekim 2023 0 By testimiz.com

8.Sınıf Karekök Alma İşlemi

Test Çöz

Soru 1
için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) a < b < c
B) b < a < c
C) c < a < b
D) a < c < b
Soru 2
Aşağıdaki sayılardan hangisi tam kare sayı değildir?
A) 36
B) 25
C) 30
D) 9
Soru 3
sayısından büyük en küçük tam sayı kaçtır?
A) 16
B) 17
C) 14
D) 15
Soru 4
a2 = 20 eşitliğini sağlayan a değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) A
B) B
C) C
D) D
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Pozitif bir tam kare sayının karekökü negatif tam sayı olabilir.
B) Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların tamamına gerçek sayılar denir
C) Tam kare sayıların karekökü tam sayıdır.
D) Karekök alma işlemi bir sayının hangi pozitif tam sayının karesi olduğunu bulma işlemidir.
Soru 6
sayısı aşağıda verilen tam sayı çiftlerinden hangisinin arasındadır?
A) 10 ile 11
B) 11 ile 12
C) 9 ile 11
D) 9 ile 10
Soru 7
n tane kare şeklinde fayanslarla kare şeklinde bir alan kaplanabiliyorsa n aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 18
B) 6
C) 12
D) 36
Soru 8
sayısı aşağıdaki tam sayılardan hangisine en yakındır?
A) 6
B) 8
C) 7
D) 9
Soru 9
sayısı aşağıdaki tam sayılardan hangisi ne en yakındır?
A) –9
B) –11
C) –8
D) –10
Soru 10
sayısı aşağıda verilen tam sayı çiftlerinden hangisinin arasındadır?
A) –16 ile –17
B) –14 ile –15
C) –15 ile –16
D) –17 ile –18
Soru 11
1 ile 30 arasında kaç tane tam kare sayı vardır?
A) 2
B) 5
C) 4
D) 3
Soru 12
sayısından küçük en büyük tam sayı kaçtır?
A) 10
B) 8
C) 7
D) 9