8.Sınıf Matematik Olasılık Konu Testi

14 Kasım 20200Yazar:testimiz.com

TEST ÇÖZ

 

Soru 1
2 farklı kırmızı kalem ve 3 farklı kurşun kalem arasından 1 kırmızı kalem ve 1 kurşun kalem seçilmesi olayında olası durumların sayısı kaçtır?
A) 6
B) 2
C) 5
D) 3
Soru 2
“Bir buketteki 20 çiçekten 5 tanesi kırmızı diğerleri sarı veya beyaz renklidir.” Buketten rastgele seçilen bir çiçeğin kırmızı olma olasılığı sarı olma olasılığına eşit olduğuna göre bukette kaç tane beyaz renkli çiçek vardır?
A) 15
B) 10
C) 20
D) 5
Soru 3
Bir zar atma işleminde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Zarın 0 gelme olayının çıktısı 6’dır.
B) Zarın tek sayı gelme olayının çıktıları 1, 3 ve 5 olur. Olayın çıktı sayısı 3’tür.
C) Zarın 1’den 6’ya kadar herhangi bir sayı gelme olayının çıktıları; 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’dır.
D) Zarın 3 gelme olayının çıktı sayısı 1’dir.
Soru 4
Bir zarın atılması işleminde gelen sayının 2’den büyük asal sayı olma olasılığı hangisidir?
A) 1/3
B) 1/4
C) 1/2
D) 1/6
Soru 5
Bir çift zarın atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların çarpımlarının 12 olduğu olası durumların sayısı kaçtır?
A) 4
B) 8
C) 6
D) 2
Soru 6
Hilesiz bir zar ve bir madeni paranın atılması deneyinde olası durumların sayısı kaçtır?
A) 12
B) 6
C) 8
D) 15
Soru 7
Aşağıdaki olaylardan hangisi imkânsız olaya örnek olarak verilebilir?
A) Akdeniz Bölgesi’nin illerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan ilin A harf ile başlaması.
B) Rakamlar arasından rastgele seçilen bir rakamın iki basamaklı olması.
C) Rastgele seçilen bir ortaokul öğrencisinin 15 yaşından küçük olması .
D) Haftanın günlerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan günün 4 harfli olması.
Soru 8
30 kişilik bir sınıfta 15 erkek, 15 kız öğrenci vardır. Öğrencilerden 4 tanesi gözlüklüdür. Buna göre sınıf listesinden rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü olmaması ihtimali hangisidir?
A) 4
B) 15
C) 26
D) 30
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir olayın olasılık değeri 1 ise kesin olaydır.
B) Bir olayın olasılık değeri 1’den büyük olabilir.
C) Bir olayın olma olasılığı biliniyorsa olmama olasılığı hesaplanabilir.
D) İmkânsız bir olayın olasılık değeri sıfırdır.
Soru 10
24 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 1/3 olduğuna göre bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır?
A) 16
B) 14
C) 8
D) 12
Soru 11
Aşağıdakilerin hangisinde kırmızı gelme olasılığı daha fazladır?
A) 5 kırmızı, 5 beyaz
B) 4 kırmızı, 3 sarı
C) 2 kırmızı, 4 beyaz
D) 3 kırmızı, 7 sarı
Soru 12
Bir torbada aynı büyüklükte 3 mavi, 4 yeşil, 2 siyah top vardır. Torbadan rastgele bir topun seçildiği bir işlemde seçilen topun mavi olma olasılığı hangisidir?
A) 5/9
B) 4/9
C) 1/3
D) 2/9