8.Sınıf Sözcükte Çok Anlamlılık Testimiz

14 Ekim 2021 0 By testimiz.com

8.Sınıf Sözcükte Çok Anlamlılık

 

8.Sınıf Sözcükte Çok Anlamlılık

TEBRİKLER.

8.Sınıf Sözcükte Çok Anlamlılık

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dergimizde yer alan yazıları, okuyucuyu boğmaması için görsellerle renklendiriyoruz.

“Boğmak” sözcüğünün bu cümledeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Silik bir duruma getirmek, bastırmak
B
Gelişmesine engel olmak
C
Bunaltmak, sıkmak
D
Tamamıyla kaplamak, sarmak
Soru 2
‘‘Vurmak’’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ‘‘olduğundan başka biçimde görünmek’’ anlamında kullanılmıştır?
A
Güneş ışıkları pencerenin önündeki çiçeklere vuruyor.
B
Ekonomik kriz, beyaz eşya satıcılarını da vurdu.
C
Duvarın kirlenen yerlerine boya vurmalısınız.
D
Zor duruma düşünce kendini deliliğe vuruyordu.
Soru 3
Oynamaksözcüğünün sözlükteki anlamlarını defterine yazmak isteyen bir öğrenci, bu sözcüğün mecaz anlamı olarak aşağıdakilerden hangisini yazmalıdır?
A
Bir şeyi sürekli evirip çevirmek veya sürekli olarak ona dokunmak
B
Eşyanın herhangi bir parçası kımıldamak, hareket etmek
C
Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla bir şeyle uğraşmak
D
Herhangi birine karşı önemsemeyici davranışlarda bulunmak
Soru 4

Kütlesi Güneş’inkinden en az bir milyon kat fazla olan kara delikler, süper kütleli kara delik olarak adlandırılıyor. Gök bilimciler çok küçük olanlar dışında hemen her gök adanın merkezinde bir süper kütleli kara delik bulunduğunu düşünüyor. Gök adamız Samanyolu’nda da 4 milyon Güneş kütlesine sahip bir süper kütleli kara delik var.

Bir terimler sözlüğü oluşturulmak istenirse parçada geçen sözcüklerden hangisine bu sözlükte yer verilmez?
A
Kütle
B
Güneş
C
Kara delik
D
Milyon
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerde belirtilen sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A
Tüm soruları üç dakikada -temizledi-.
B
Rakip takımın taraftarları aniden -sustu-.
C
Yüzündeki ışık -selinin- etrafa doğru aktığını gördüm.
D
Savaş, birtakım sanayi kollarını -öldürdü-.
Soru 6

Son romanı dün tanıtılan ünlü romancı, hayatını roman sanatına harcayan, edebiyata ışık olan kimliği ile bilinirdi.

Bu cümlede aşağıda verilen sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A
ışık
B
ünlü
C
sanatına
D
bilinirdi
Soru 7

Bu vatan, toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır.

Bir tarih boyunca onun (uğrunda)

Kendini tarihe verenlerindir.

Bu şiirdeki belirtilen sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A
Kalabalık bir grup, yardım konvoyunu uğurlamak için ellerinde bayraklarla toplanmıştı.
B
Ülkesi için çalışan ve bu yolda gecesini gündüzüne katan insanları unutmayalım.
C
Biz çıkarken ağlayarak “Bu hatanın sonuçlarına katlanmak zorundayız.” dedi.
D
Herhangi bir nesnenin, insana şans getirdiğini düşünmek batıl inançtır.
Soru 8

Okçuluk yüzyıllar öncesine dayanan bir spordur. Yay ve ok, hem bir savaş aracı olarak hem de avlanmak için kullanılırmış. Malazgirt Savaşı’ndan sonra okçuluk öyle (I) kıymetli hâle gelmiş ki padişahlar birçok ok idman alanı (II) inşa ettirmiş. İstanbul’daki Ok Meydanı, bir zamanlar Kemankeşler Tekkesi’nin yani okçuların (III ) talim yeriymiş. Burada sadece bu amaçla değil, spor için de okçuluk (IV) müsabakaları yapılırmış.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin sözlük anlamı aşağıda karışık olarak verilmiştir. Sözlük Anlamı

- Yetenek

- Alıştırma

- Yapı kurma

- Değerli

Buna göre numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?
A
IV.
B
III.
C
I.
D
II.
Soru 9
Sıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde Baskı altına almak, üzmek, bunaltmak” anlamında kullanılmıştır?
A
Küçükken çok sıktıkları için çocuğun öz güveni gelişmemiş.
B
Yeni aldığım kemer belimi çok sıktığı için onu iade ettim.
C
Akşam yemeğinde salataya bolca limon sıktı.
D
Yalnız kalan kadın titriyor, hıçkırarak kucağındaki yavrusunu sıkıyordu.
Soru 10

I. Lüks bir araba bu fakirhanenin önünde durdu.

II. Sen bu iş üzerinde neden bu kadar duruyorsun?

III. Moğolistan’daki Göktürk Kitabeleri hâlâ duruyor.

Aşağıdakilerden hangisi “durmak” sözcüğünün numaralanmış cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?
A
Varlığını sürdürmek
B
Beklemek, dikilmek
C
Hareketsiz durumda olmak
D
Bir konuyla ilgilenmek, üstüne düşmek
Soru 11
Aşağıdaki belirtilen sözcüklerden hangisi ayraç içinde verilen anlamıyla kullanılmamıştır?
A
Fırtına bizi tarlada -yakaladı-, sığınacak yer bulamadık. (Birdenbire etkisi altına almak)
B
Bundan da -yırttık- yoksa hafta sonumuz gidecekti. (Bir işi yapmaktan kurtulmak)
C
İnsanlarımızın kültür düzeyini ancak eğitimle -yükseltebiliriz.- (Değerini olduğundan daha çok göstermek)
D
Bence bu işte bir -numara- var ama anlayamadım. (Hile, dalavere, yalan)
Soru 12
“Çözmek” sözcüğünün fen ve teknoloji dersinde kullanılan anlamını defterine yazmak isteyen bir öğrenci bu sözcüğün aşağıdaki anlamlarından hangisini yazmalıdır?
A
Düğümlü, bağlı veya sarılı bir şeyi açmak
B
Bir maddeyi çözücüyle çözündürmek, onun çözeltisini yapmak
C
Bir problemde aranan sonucu, belli ögeler yardımıyla ortaya çıkarmak
D
Bulmaca, sorun vb.nin bilinmeyen, gizli noktasını bulup açıklamak, sonuca bağlamak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

1 ‘‘Vurmak’’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ‘‘olduğundan başka biçimde görünmek’’ anlamında kullanılmıştır?
2 Son romanı dün tanıtılan ünlü romancı, hayatını roman sanatına harcayan, edebiyata ışık olan kimliği ile bilinirdi.

Bu cümlede aşağıda verilen sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

3 Okçuluk yüzyıllar öncesine dayanan bir spordur. Yay ve ok, hem bir savaş aracı olarak hem de avlanmak için kullanılırmış. Malazgirt Savaşı’ndan sonra okçuluk öyle (I) kıymetli hâle gelmiş ki padişahlar birçok ok idman alanı (II) inşa ettirmiş. İstanbul’daki Ok Meydanı, bir zamanlar Kemankeşler Tekkesi’nin yani okçuların (III ) talim yeriymiş. Burada sadece bu amaçla değil, spor için de okçuluk (IV) müsabakaları yapılırmış.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin sözlük anlamı aşağıda karışık olarak verilmiştir. Sözlük Anlamı

– Yetenek

– Alıştırma

– Yapı kurma

– Değerli

Buna göre numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

4 Bu vatan, toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır.

Bir tarih boyunca onun (uğrunda)

Kendini tarihe verenlerindir.

Bu şiirdeki belirtilen sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

5 I. Lüks bir araba bu fakirhanenin önünde durdu.

II. Sen bu iş üzerinde neden bu kadar duruyorsun?

III. Moğolistan’daki Göktürk Kitabeleri hâlâ duruyor.

Aşağıdakilerden hangisi “durmak” sözcüğünün numaralanmış cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?

6 Sıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde “Baskı altına almak, üzmek, bunaltmak” anlamında kullanılmıştır?
7 Kütlesi Güneş’inkinden en az bir milyon kat fazla olan kara delikler, süper kütleli kara delik olarak adlandırılıyor. Gök bilimciler çok küçük olanlar dışında hemen her gök adanın merkezinde bir süper kütleli kara delik bulunduğunu düşünüyor. Gök adamız Samanyolu’nda da 4 milyon Güneş kütlesine sahip bir süper kütleli kara delik var.

Bir terimler sözlüğü oluşturulmak istenirse parçada geçen sözcüklerden hangisine bu sözlükte yer verilmez?

8 “Oynamak” sözcüğünün sözlükteki anlamlarını defterine yazmak isteyen bir öğrenci, bu sözcüğün mecaz anlamı olarak aşağıdakilerden hangisini yazmalıdır?
9 Dergimizde yer alan yazıları, okuyucuyu boğmaması için görsellerle renklendiriyoruz.

“Boğmak” sözcüğünün bu cümledeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

10 “Çözmek” sözcüğünün fen ve teknoloji dersinde kullanılan anlamını defterine yazmak isteyen bir öğrenci bu sözcüğün aşağıdaki anlamlarından hangisini yazmalıdır?
11 Aşağıdaki cümlelerde belirtilen sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?
12 Aşağıdaki belirtilen sözcüklerden hangisi ayraç içinde verilen anlamıyla kullanılmamıştır?