5.Sınıf Türkçe Konu Testleri

 

1.Tema Çocuk Dünyası 

Çocuk Dünyası

1.Tema Çocuk Dünyası

İmla Kurallari

Noktalama İşaretleri

Atasözleri ve Deyimler

1.Tema Çocuk Dünyası

Eş Anlamlı Sözcükler

Öznel Nesnel Yargı

Tümcede Anlam

Zıt Anlamlı Sözcükler

Cümlede Anlam

de ve ki Ekinin Yazımı

Yazım Kuralları

1.Tema Vatandaşlık Bilinci

2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk 

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

Milli Mücadele ve Atatürk

Öznel ve Nesnel Yargı

Sebep Sonuç Cümleleri

Sesteş Sözcükler

Zıt Anlamlılık

Yazım Kuralları

Ana Düşünce Şiirde Ana Duygu Konu Yardımcı Düşünce 5N1K

Parça Oluşturma ve Metin Tamamlama Kazanım

Sözcükte Anlam

Zıt Anlamlılık

Öznel ve Nesnel Yargı

2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk

Sesteş Sözcükler

Eş Sesli Sözcükler

2.Tema Millî Mücadele Ve Atatürk

1.Tema Değerlendirme

2.Tema Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

Yapım Ekleri

Yapım Ekleri

Paragrafta Anlam

Şiirde Anlam

Atasözleri

2.Tema Millî Mücadele Ve Atatürk

3.Tema Erdemler 

Erdemler

Terim Anlamlılık

Anlamdaş Sözcükler

Atasözleri, Deyimler, Özdeyişler

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam

Karşılaştırma Cümleleri

Okuma Anlama

Çok Anlamlılık Kazanım

Deyimler ve Atasözleri Kazanım

Ana Düşünce Şiirde Ana Duygu Konu 5N1K Kazanım

Öznel ve Nesnel Anlatım

Okuma Anlama

3. Tema Erdemler

3.Tema Erdemler

Gerçek ve Mecaz Anlamlılık

3.Tema Erdemler

1.Dönem 2. Değerlendirme

Sebep Sonuç İlişkisi

Öznel Nesnel Yargı

İsim Bilgisi

Sözcükte Anlam

3.Tema Erdemler

4.Tema Bilim Ve Teknoloji 

Eş Sesli Sesteş Sözcükler

Cümlede Anlam

Deyimler

Noktalama İşaretleri

Okuma Anlama

Metinde Anlam

Paragrafta Anlam

Cümlede Anlam

Bilim ve Teknoloji

4.Tema Bilim Ve Teknoloji

4.Tema Değerlendirme

1.Dönem 3. Değerlendirme Testi

Zıt Anlamlılık

Türemiş Sözcükler

Ses Bilgisi

Eş Sesli Sözcükler

4. Tema Bilim Ve Teknoloji

5.Tema Millî Kültürümüz 

Milli Kültürümüz

5.Tema Milli Kültürümüz

5.Tema Değerlendirme

Benzetme

Noktalama İşaretleri

Ek Kök Bilgisi

Eylem ve Eylemde Zaman

5.Tema Biz Ve Değerlerimiz

6. Tema Okuma Kültürü 

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

Okuma Kültürü

6.Tema Okuma Kültürü

6.Tema Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

Öznel Nesnel Yargı

Terim Anlamlı Sözcükler

Cümlenin Öğeleri

Varlıkların Özelliklerini Belirten Sözcükler

6.Tema Okuma Kültürü

7.Tema Sağlık Ve Spor 

2.Dönem 2.Yazılı

Sağlık ve Spor

7.Tema Sağlık ve Spor

7.Tema Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

Yazım Kuralları

Özdeyişler

Varlıkların Yerine Kullanılan Sözcükler

Betimleme ve Tanımlama

7.Tema Sağlık Ve Spor

8.Tema Doğa Ve Evren

Doğa ve Evren

8.Tema Doğa ve Evren

8.Tema Değerlendirme

2.Dönem 3.Değerlendirme

8.Tema Güzel Sanatlar