8.Sınıf Türkçe Testleri

Fiilimsiler

1.Dönem 1.Değerlendirme

Sözcükte Anlam

Metinde Anlam

Paragrafta Anlam

Okuma Anlama

Noktalama İşaretleri

Metinde Anlam

Cümlede Anlam

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Söz Sanatları Kazanım

Söz Sanatları Kazanım

Söz Gruplarında Anlam Kazanım

Söz Gruplarında Anlam Kazanım

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Kazanım

Parça Tamamlama ve Oluşturma Kazanım
Soru Cevap Kazanım

Anlatıcı Hikâye Unsurları Kazanım

Yardımcı Düşünce Kazanım

Ana Düşünce Konu Şiirde Ana Duygu Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Metin Türleri Kazanım

Metin Türleri Kazanım

Fiiller Kazanım

Fiilimsiler Kazanım

Fiilimsiler Kazanım

Fiilimsiler Kazanım

Fiilde Çatı Kazanım

Fiilde Çatı Kazanım

Fiilde Çatı Kazanım

Deyimler ve Atasözleri Kazanım

Cümleye Hâkim Olan Duygu Kazanım

Cümlenin İfade Ettiği Anlam Kazanım

Cümlede Anlam İlişkisi Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Yapılarına Göre Cümleler Kazanım

İsim Cümlesi Fiil Cümlesi Kurallı Cümle Devrik Cümle

Çok Anlamlılık Kazanım

Sözcükte Çok Anlamlılık Kazanım

Anlatım Bozukluğu Kazanım

Anlatım Bozukluğu Kazanım

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi Kazanım

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 3.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı