5.Sınıf Türkçe Testleri

16 Mart 2019 0 By testimiz.com

5.Sınıf Türkçe Testleri

Konu Testleri

Atasözleri, Deyimler, Özdeyişler

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam

Karşılaştırma Cümleleri

Okuma Anlama

Öyküleyici Metinler

Sözcükte Anlam

Yazım Kuralları

Çok Anlamlılık Kazanım

Anlatım Biçimleri ve Hikâye Unsurları Kazanım

Fiil (Eylem) Edat Bağlaç Yapım Ekleri Kazanım

Deyimler ve Atasözleri Kazanım

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam Kazanım

İsim Zamir Kazanım

İsim Tamlamaları Kazanım

Ana Düşünce Şiirde Ana Duygu Konu Yardımcı Düşünce 5N1K

Ana Düşünce Şiirde Ana Duygu Konu 5N1K Kazanım

Parça Oluşturma ve Metin Tamamlama Kazanım

Yazım Kuralları Kazanım

Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi Kazanım

Sözcük Gruplarında Anlam Kazanım

İmla Kurallari

Noktalama İşaretleri

Türemiş Sözcükler

Adlar

Adın Durumları

Sıfatlar

Zamirler

Eylemler

Belirteçler

Bağlaçlar

Cümlenin Öğeleri

Önem Belirten İfadeler

Duygusal ve Abartılı İfadeler

Hikaye Unsurları

Genel Ve Özel Durum Bildiren İfadeler

Betimleme ve Tanımlama

Cümle Bilgisi

Atasözleri ve Deyimler

Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler

Karşılaştırma

Öznel ve Nesnel Yargı

Sebep Sonuç Cümleleri

Terim Anlamlılık

Sözcükte Gerçek ve Mecaz Anlam

Sesteş Sözcükler

Zıt Anlamlılık

Anlamdaş Sözcükler

Eş Sesli Sesteş Sözcükler

Cümlede Anlam

Deyimler

Noktalama İşaretleri

Okuma Anlama

Metinde Anlam

Paragrafta Anlam

Cümlede Anlam

Yazım Kuralları Testi

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı

1.Ara Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

Tema Değerlendirme Testleri

1.Tema Çocuk Dünyası

1.Tema Çocuk Dünyası

Çocuk Dünyası

Milli Mücadele ve Atatürk

Erdemler

Bilim ve Teknoloji

Milli Kültürümüz

Okuma Kültürü

Sağlık ve Spor

Doğa ve Evren

İletişim

Hak ve Özgürlükler

Kişisel Gelişim

Zaman ve Mekan

Duygular

Çocuk Dünyası

Sanat

Vatandaşlık

1.Tema Çocuk Dünyası

2.Tema Millî Mücadele Ve Atatürk

3.Tema Erdemler

4.Tema Bilim Ve Teknoloji

5.Tema Milli Kültürümüz

6.Tema Okuma Kültürü

7.Tema Sağlık ve Spor

8.Tema Doğa ve Evren

2.Dönem 1.Değerlendirme