7. Sınıf Gök Cisimleri Test

11 Eylül 2023 2 By testimiz.com

7. Sınıf Gök Cisimleri

Test Çöz

 

Yıldızların içinde meydana gelen en önemli olayın, hidrojenin helyuma dönüşmesi olduğu düşünülmektedir. Bir atomun başka bir atoma dönüştüğü bu süreç nasıl adlandırılır?
Yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda dış katmanlarının büyük bir bölümünü uzaya fırlatır ve ardından parlayarak yok olurlar. Bu olaya ne ad verilir?
Uzayda ekseni çevresinde dönen, gaz ve tozlardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ne denir?
Aşağıdakilerden hangisi bulutsu türlerinden birisi değildir?
Ölen ya da ömrü bitmek üzere olan yıldızların bir süre sonra kütlesi merkeze doğru çekilir. Sonunda tüm kütle bir noktada toplandığı için var olan kütlenin çevresinde olan her şeyi içine alıp yutmaya başlar. Bu kozmik yapılı ölü yıldıza ne ad verilir?
Bazı yıldızlar kümeler hâlinde bulunmaktadır. Bu yıldız kümelerine ne ad verilir?
“Uzaydaki gök cisimlerinden biri de gök ada olarak adlandırılan gök cisimleridir. Gök adalar çok sayıda yıldızdan, yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Uzayda çok sayıda gök ada bulunur. Biçimlerine göre eliptik, sarmal ve düzensiz olmak üzere üç çeşittir.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi tanımlamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Galaksi çeşitlerinden birisi değildir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi galaksi çeşidi değildir?
Yıldızların içinde hangi elementlerin birbirine dönüşümü gerçekleşir?
Tüm yıldızların doğum yeri ve tüm gök cisimlerini içine alıp yutan gök cisimleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
Yoğun olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından hiçbir ışık geçirmeyen bulutsu hangi seçenekte verilmiştir?
Gök cisimleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
“Bir gök cisminden kopan ve Dünya atmosferine girdiğinde ısınıp yanarak ışıklı bir iz bırakan parçalara – – – – denir.” Verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Aşağıda verilenlerden hangisi bir takımyıldız değildir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. Şekilleri küreseldir.

II. Belirli bir ömürleri vardır.

III. Gökyüzündeki konumları değişir.

IV. Aralarındaki uzaklık, ışık yılı ile ölçülebilir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri, yıldızlar ve gezegenler için ortak özelliktir?