4.Sınıf Türkçe Konu Testleri

Deyimler ve Atasözleri

Deyimler Konu

Atasözleri ve Deyimler

atasözleri

Atasözleri

Deyimler

Deyimler

Atasözleri

Deyimler Testi

deyimler

Deyimler

Türkçe Atasözlerinde Anlam

Hikaye Unsurları

Hikaye Unsurları

Hikaye Unsurları

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri

noktalama işaretlerin

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri ve İmla Kuralları

Noktalama İşaretleri

İmla ve Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

İmla Kuralları

Yazım Kuralları

İmla Kuralları

mi Ekinin Yazımı

de da Ekinin Yazımı

De Danın Yazımı

Okuma Anlama

Parçada Anlam

Metnin Bölümleri

Metnin konusu Ana Düşüncesi

5 N 1 K

Okuma Anlama

Okuduğunu Anlama

Paragraf Bilgisi

Okuma Anlama

Parçada Anlam

Anlama

Anlama Anlatım

Metinde Anlam

Yazım Kuralları

Okuma Anlama

Okuduğunu Anlama

Okuduğunu Anlama

Paragrafta Anlam Test

Anlama Anlatım Testi

Sebep Sonuç İlişkisi

Zıt-Karşıt Anlamlılık

Zıt Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

eş ve karşıt anlamlı sözcükler

Anlamdaş-Eş Anlamlılık

Anlamdaş Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

zıt ve eş anlamlı sesteş sözcükler

sözcükte anlam

Zıt Anlamlı Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

Anlamdaş Sözcükler

Cümlenin Öğeleri

Cümlenin Öğeleri

Bağlaç-İlgeçler

Bağlaçlar İlgeçler

bağlaçlar

Zarflar

Zarflar

Fiiller-Eylem Bilgisi

Fiiller

eylem bilgisi

eylemde zaman

Adlar(İsimler)

Adıllar

Ön Adlar

İsmin Halleri

İsimler Adlar

özel ve tür isimleri

İsmin Halleri

İsim ve Çeşitlerini Tanıma

İsimler ve İsim Çeşitleri

Eylem Fiil Bildiren Sözcükler

İsmin Halleri Testi

İsim Çeşitleri

Sözcük Bilgisi

Türemiş Sözcükler

sözcükte anlam

kelimelerin çağrıştırdıkları

türemiş sözcükler

Sözcükte Anlam

Türemiş Sözcükler

Sözcükte Anlam

Sözcük Bilgisi

Kelime Bilgisi

Sözcükte Anlam

Türemiş Sözcükler

Yapım Ekleri Testi

Önem Belirten İfadeler

Önem Belirten İfadeler

genel ve özel ifadeler

önem belirten ifadeler

Duygusal ve Abartılı İfadeler

Duygusal ve Abartılı İfadeler

Abartılı İfadeler

Genel ve Özel Durum Bildiren İfadeler

Genel Ve Özel Durum Bildiren İfadeler

Gerçek ve Hayal ürünü İfadeler

Gerçek ve Hayal Ürünü İfadeler

Betimleme ve Tanımlama

Betimleme ve Tanımlama

betimleme

Cümle Bilgisi

Cümle Oluşturma

cümlede karşılaştırma

Cümlede Anlam

Neden Sonuç Cümlesi

Kurallı Cümle Oluşturma

Cümle Bilgisi

Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler

Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler

destekleyici ve açıklayıcı ifadeler

Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler

Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler

farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler

Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler

Karşılaştırma

Karşılaştırma

Öznel Nesnel Yargı

Öznel Nesnel Yargı

öznel ve nesnel ifadeler

öznel nesnel yargı

Öznel Nesnel Yargı

Öznel ve Nesnel Yargı Testi

Eş Sesli-Sesteş Sözcükler

Eş Sesli Sözcükler

sesteş sözcükler

sesteş sözcükler

Eş Sesli Sözcükler

Sesteş Sözcükler

Sıfatlar

sıfatlar

varlıkların özelliklerini belirten sözcükler

varlığın özelliğini belirten sözcükler

Sıfatlar

Benzetme

benzetme

Gerçek ve Mecaz Anlamlılık

gerçek ve mecaz anlamlılık

gerçek anlam mecaz anlam

gerçek ve mecaz anlamlı sözcükler

Zamirler

zamirler

Zamirler (Adıllar)

Ses Bilgisi

Ses Düşmesi

Ünlü Uyumu

Sözlük Sırası

1.Tema Konu Testleri

1.Tema Okuma Kültürü

eş sesli sözcükler

deyimler

ismin halleri

zıt anlamlı sözcükler

sözlük sırası

eş anlamlı sözcükler

2.Tema Konu Testleri

2.Tema Milli Mücadele ve Atatürk

mi ekinin yazımı

de da ekinin yazımı

türemiş sözcükler

Neden Sonuç Cümlesi

Okuma Anlama

Kurallı Cümle Oluşturma

3.Tema Konu Testleri

3.Tema Erdemler

İsim Çeşitleri

Sıfatlar

Paragraf Bilgisi

Noktalama İşaretleri

Ünlü Uyumu

Cümlede Anlam

4.Tema Konu Testleri

4.Tema Bilim ve Teknoloji

Deyimler

Ses Düşmesi

Atasözleri

Öznel Nesnel Yargı

Abartılı İfadeler

Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler

5.Tema Konu Testleri

5.Tema Doğa ve Evren

Deyimler ve Atasözleri

Yazım Kuralları

Gerçek ve Mecaz Anlamlılık

Türemiş Sözcükler

Cümlenin Öğeleri

6.Tema Konu Testleri

6. Tema Benim Güzel Ülkem Testi

Zamirler

Önem Belirten İfadeler

Öznel ve Nesnel Yargı

Ön Adlar

Kelime Türetme

7.Tema Konu Testleri

7.Tema Sağlık Ve Spor

5 N 1 K

Metnin Bölümleri

Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu

Sebep Sonuç Cümleleri

8.Tema Konu Testleri

8.Tema Hayal Gücü

Eylemler

Sıfatlar

Betimleyen ve Tanımlayan İfadeler

Genel ve Özel Durum Bildiren İfadeler

İsmin Halleri

1.Dönem 1. Değerlendirme

1.dönem 1.yazılı

1.dönem 1.yazılı değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2. Değerlendirme

1.dönem 2.yazılı değerlendirme

1.dönem 2.yazılı

1.dönem 2.yazılı

1.dönem 2.değerlendirme

1.dönem 2.deneme

1.dönem 2.yazılı değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 1. Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

2.dönem 1.yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2. Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.dönem 2.yazılı

2.dönem 2.yazılı

2.dönem 2.değerlendirme

Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme

Tema Testleri

1.Tema Okuma Kültürü

2.Tema Atatürk

3.Tema Erdemler

4.Tema Bilim ve Teknoloji

5.Tema Doğa ve Evren

6.Tema Milli Kültürümüz

3.Tema Erdemler

2.Tema Milli Mücadele ve Atatürk

1.Tema Okuma Kültürü

Birey ve Toplum

İletişim

Hak ve Özgürlükler

Kişisel Gelişim

Bilim ve Teknoloji

Sağlık ve Spor

Zaman ve Mekan

Duygular

Doğa ve Evren

Sanat

Vatandaşlık

Çocuk Dünyası