5. Sınıf Türkçe Testleri

5. Sınıf Türkçe

1.Tema Konu Testleri

Okuma Anlama

Sözcükte Anlam

Eş Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli Sözcükler

Deyimler

Cümlede Anlam

Paragrafta Anlam

Metinde anlam

Noktalama İşaretleri

1.Tema Değerlendirme

Atasözleri ve Deyimler

Noktalama İşaretleri

İmla Kuralları

1.Tema Sonu Değerlendirme

1.Tema Değerlendirme

1.Tema Değerlendirme

2.Tema Konu Testleri

Hikaye Unsurları Konu Testi

Önem Belirten İfadeler Konu Testi

Karşılaştırma Cümleleri Konu Testi

Atasözleri, Deyimler, Özdeyişler Konu Testi

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Konu Testi

Öyküleyici Metinler Konu Testi

Okuma Anlama Konu Testi

2.Tema Değerlendirme Testi

Öznel ve Nesnel Yargı

Sebep Sonuç Cümleleri

Sesteş Sözcükler

Zıt Anlamlılık

Yazım Kuralları

Ana Düşünce Şiirde Ana Duygu Konu Yardımcı Düşünce 5N1K

Parça Oluşturma ve Metin Tamamlama

Sözcükte Anlam

3.Tema Konu Testleri

Atasözleri ve Deyimler

Cümle Oluşturma

Betimleme – Tanımlama

Genel Ve Özel Durum Bildiren İfadeler

Duygusal ve Abartılı İfadeler

Ana Düşünce Şiirde Ana Duygu Konu 5N1K

Deyimler ve Atasözleri

Çok Anlamlılık

Okuma Anlama

Karşılaştırma Cümleleri

Gerçek Mecaz ve Terim Anlam

Atasözleri Deyimler Özdeyişler

Anlamdaş Sözcükler

Terim Anlamlılık

3.Tema Değerlendirme

3.Tema

4.Tema Konu Testleri

Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler

Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler

Karşılaştırmalar

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Eş Sesli Sesteş Sözcükler

Cümlede Anlam

Deyimler

Noktalama İşaretleri

Okuma Anlama

Metinde Anlam

Paragrafta Anlam

Cümlede Anlam

4.Tema Değerlendirme

4.Tema Kazanım Değerlendirme

5.Tema Konu Testleri

Türemiş Sözcükler Konu Testi

Adlar Konu Testi

Adın Durumları Konu Testi

Sözcükte Karşıt Anlam Konu Testi

Sözcükte Sesteşlik Konu Testi

Sözcükte Anlam Konu Testi

Eş Anlamlılık Konu Testi

5.Tema Değerlendirme Testi

5.Tema Milli Kültürümüz

6.Tema Konu Testleri

Ön Adlar (Sıfatlar) Konu Testi

Adıllar (Zamirler) Konu Testi

Eylemler (Fiiller) Konu Testi

Belirteç (Zarflar) Konu Testi

Bağlaçlar (İlgeç) Konu Testi

Sayıların Yazımı Konu Testi

Ses Olayları Konu Testi

6.Tema Değerlendirme Testi

6.Tema Okuma Kültürü

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

7.Tema Konu Testleri

Cümlenin Öğeleri Konu Testi

Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Kelimeler Konu Testi

Sayıların Yazımı Konu Testi

Sözcükte Anlam Konu Testi

Sözcükte Anlam Konu Testi

7.Tema Değerlendirme Testi

7.Tema Sağlık ve Spor

8.Tema Konu Testleri

Eş Anlamlılık Konu Testi

Sözcükte Karşıt Anlam Konu Testi

Kelimede Sesteşlik Konu Testi

Ses Olayları Konu Testi

8.Tema Değerlendirme Testi

Tema Doğa ve Evren