6. Sınıf Yardımlaşma Ve Dayanışma Test

13 Eylül 2023 1 By testimiz.com

6. Sınıf Yardımlaşma Ve Dayanışma

Test Çöz

 

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası belgeler ve anayasalarla koruma altına alınan haklardan birisi değildir?
İnsanların adalet ve hukukta elde ettiği kazançlara ne denir?
İnsan  hak ve özgürlüklerinin  güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?
Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar?
İnsanlar sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanırken en çok neye dikkat etmelidirler?
Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer insanların haklarına saygı göstermeye örnektir?
“Tüm dünya çocukları çocuk haklarından din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayrımı yapılmaksızın yararlanmalıdır.” Çocuk Hakları Bildirgesi’nin yukarıdaki maddesi verilenlerden hangisi ile ilgilidir?
Kaç yaşına kadar Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin sağladığı haklardan yararlanabiliriz?
Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?
Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin aşağıdaki hangi maddesi, çocukların “güvenlik hakkı” kapsamında değildir?
UNICEF ile ilgili aşağıdaki anlatımların hangisi yanlıştır?