6. Sınıf Güneş Sistemi Test

13 Eylül 2023 1 By testimiz.com

6. Sınıf Güneş Sistemi

Test Çöz

 

1

“Güneş’in çevresinde dönüp duran birçok gök cismi vardır. Bu gök cisimlerinin Güneş’e uzaklıkları, yapıları ve izledikleri yollar birbirinden farklıdır. Bu gök cisimleri; gezegenler ve uyduları, asteroitler (gezegenimsi gök cisimleri) ve kuyruklu yıldızlar olarak sınıflandırılabilir.” Güneş, gezegenler, gezegenlerin uyduları, asteroitler ve kuyruklu yıldızların oluşturduğu bu sisteme ne ad verilir?

2

Bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngede dolanan gök cisimlerine ne denir?

3

Güneş sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

4

İç Gezegenler (Karasal);

  • Güneş sistemindeki ilk dört gezegendir.
  • Yüzeyleri, metal karışımına sahip sert kayalardan oluşmuştur.
  • Dünya, karasal gezegenlerin en büyüğüdür.

Aşağıdakilerden hangisi iç gezegenlerden birisi değildir?

5

Dış Gezegenler (Gazsal) ;

  • Güneş sistemindeki son dört gezegendir.
  • Yapıları çeşitli gazlardan oluşmuştur.
  • Jüpiter, gazsal gezegenlerin en büyüğüdür.

Aşağıdakilerden hangisi dış gezegenlerden birisi değildir?

6

Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin etrafında onlarla birlikte dönen gök cisimlerine ne ad verilir?  

7

Aşağıdakilerden hangisi uydusu bulunmayan gezegenlerden birisidir?

8

Aşağıdakilerden hangisi uydusu bulunmayan gezegenlerden birisidir?

9

“Güneş’e en yakın ve Güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Uydusu ve halkası yoktur. Güneş’e çok yakın olmasından ve kendi etrafında çok yavaş dönmesinden dolayı gecesi ve gündüzü arasında sıcaklık farkı çok fazladır. Kütlesi Dünya’nın kütlesinin yaklaşık yirmide biri kadardır. Atmosferi yoktur.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

10

“Güneş’e en yakın ikinci gezegendir. Büyüklük bakımından altıncı sırada yer alır. Uydusu ve halkası yoktur. Güneş ve Ay’dan sonra gökyüzünde gözlemlenebilen en parlak gök cismidir. Gece ilk parlayan, sabah son sönen gezegen, yıldız gibi algılandığından halk arasında Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Kalın atmosfer tabakasıyla kaplıdır. Dünya’ya en yakın gezegen olmasına rağmen, yüzey yapısı kalın atmosferinden dolayı Dünya’dan gözlemlenememektedir. Yapısındaki karbon gazları nedeniyle yüzeyi oldukça sıcaktır.” 

Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

11

“Güneş sistemindeki gezegenler içinde; Güneş’e yakınlıkta dördüncü sırada, büyüklük bakımından yedinci sırada yer alır. Dünya ile Jüpiter arasında yer alan gezegenin yüzeyi kırmızımsı bir görünüşe sahiptir. Bu nedenle “Kızıl Gezegen” olarak da bilinir. 2 doğal uydusu vardır. Kütlesi, Dünya’nın kütlesinin onda biri kadardır. Gezegenin çevresinde, Dünya atmosferine benzeyen fakat daha seyrek olan bir atmosfer vardır. Yüzeyinde su yoktur ama kutuplarında su ulunabileceği tahmin edilmektedir. Yaşam olup olmadığı hâlâ araştırılıyor. Dünya’dan çıplak gözle görülebilmektedir.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?  

12

“Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneş’e yakınlıkta beşinci sırada yer alır. Bugüne kadar 67 doğal uydusu keşfedilmiştir. Bu gezegenin en büyük dört uydusunu, kendi yaptığı basit teleskopla 1610 yılında ilk gözlemleyen, Galileo Galilei olmuştur. Çıplak gözle gözlenebilmektedir.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

13

Güneş ve Ay tutulmalarının temel nedeni hangisidir?

14

Güneş tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15

Güneş tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16

Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

17

Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

18

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

19

Aşağıdaki olaylardan hangisi hem Güneş hem de Ay tutulması için ortak bir özellik değildir?

20

Güneş tutulması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?