8.Sınıf Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri Testimiz

29 Eylül 2021 0 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

 

8.Sınıf Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

TEBRİKLER.

8.Sınıf Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti, Rusya başta olmak üzere Avrupa devletlerinin saldırıları sonucu 19. yüzyıla önemli toprak kayıpları yaşayarak girmişti. Bu saldırılar karşısında Osmanlı Devleti nasıl davranmıştır?    
A
Karşı saldırıya geçerek topraklarını genişletmiştir.
B
Çeşitli anlaşmalar yaparak sınırlarını korumuştur.
C
Denge politikası izleyerek ayakta kalmaya çalışmıştır.
D
Hızla silahlanarak kendini savunmaya çalışmıştır.
Soru 2
Osmanlı Devleti’nde milliyetçiliğin etkisiyle ilk olarak hangisi isyan çıkarmıştır?    
A
Bulgarlar
B
Sırplar
C
Ruslar
D
Yunanlar
Soru 3
Fransız İhtilali ile yayılan düşüncelerden hangisi Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine girmesinde etkili olmuştur?    
A
Milliyetçilik
B
Demokrasi
C
Adalet
D
Eşitlik
Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Genel Borçlar İdaresi, Osmanlı Devleti’nden alacakları olan Avrupalı Devletler tarafından kurulmuştur.
B
Ülkeler arasındaki sömürgecilik yarışı I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olmuştur.
C
Osmanlı Devleti Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirebilmiştir.
D
Sanayi Devrimi bir çok savaşın yaşanmasında etkili oldu.
Soru 5
Osmanlı Devletinde Devam eden dağılma süreci, 1877-1878 osmanlı-Rus Savşı’nda alınan ağır yenilgi sonrası 1878 yılında imzalanan Berlin Anlaşması ile hız kazandı. Aşağıdakilerden hangisi Bu antlaşma ile bağımsızlıklarını kazanan ülkelerden birisi değildir?    
A
Sırbistan,
B
Yunanistan
C
Karadağ
D
Romanya
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A
Osmanlı Devleti’nde ilk isyan eden ulus Yunanlılar olmuştur.
B
Trablusgarp Savaşı’nı bitiren antlaşma Uşi Antlaşması’dır.
C
Balkan Savaşları sonucunda Osmanlıcılık fikri önemini kaybetmeye başlamıştır.
D
I. Balkan Savaşı’nın sonucunda Arnavutluk bağımsız olmuştur.
Soru 7
Osmanlı devlet adamları da azınlık isyanlarını önleyebilmek için çeşitli çalışmalar yaptılar. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan birisidir?    
A
Tanzimat Fermanı yayınlanması
B
Mebusan Meclisi’nin açılması
C
Kanun-i Esasi’nin yayınlanması
D
Osmanlı yönetiminin değiştirilmesi
Soru 8
19.yüzyılda Osmanlı Devleti’nin dağılma süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?  
A
Osmanlı Devleti’nin dağılma süreci Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali’nin etkisi ile hızlanmıştır.
B
Osmanlı Devleti’nde her ulusa devlet yönetiminde kendini temsil hakkı I. Meşrutiyet ile verilmiştir.
C
Osmanlı Devleti’nin anayasal düzene geçmesi Senedi İttifak ile olmuştur.
D
19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin, mevcut topraklarını korumak amacıyla uluslararası çıkar çatışmalarından yararlanmasına denge politikası denir.
Soru 9
-Bazı aydınlar dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmaya çalıştılar. Bu düşüncenin temelinde gayrimüslimleri devlete bağlı tutma fikri yatıyordu.- Devlet dağılmaktan kurtarmak için geliştirilen bu fikir aşağıdakilerden hangisidir?  
A
İslamcılık
B
Batıcılık
C
Türkçülük
D
Osmanlıcılık
Soru 10
Düyun-u Umumiye İdaresi hangi amaçla kurulmuştur?
A
Kapitülasyonları uygulamak
B
Osmanlı dış borçlarını yapılandırmak
C
Ticari hayatı geliştirmek
D
Osmanlıda ticareti geliştirmek
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde 19. Yüzyılda dağılmayı önlemek amacıyla ortaya atılan fikir akımlarından birisi değildir?    
A
Osmanlıcılık
B
Milliyetçilik
C
İslamcılık
D
Batıcılık
Soru 12
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?    
A
Balkan Devletlerinin bağımsızlık ayaklanmaları Sanayi Devrimi’nin sonucudur.
B
Sanayi Devrimi’nden sonra sömürgecilik artmıştır.
C
I. Dünya Savaşı Sanayi Devrimi’nin başlaması ile sona ermiştir.
D
Sömürge sayısı en fazla olan devlet Osmanlı’dır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Ya da Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Osmanlı Devleti, Rusya başta olmak üzere Avrupa devletlerinin saldırıları sonucu 19. yüzyıla önemli toprak kayıpları yaşayarak girmişti. Bu saldırılar karşısında Osmanlı Devleti nasıl davranmıştır?
Fransız İhtilali ile yayılan düşüncelerden hangisi Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine girmesinde etkili olmuştur?
Osmanlı Devleti’nde milliyetçiliğin etkisiyle ilk olarak hangisi isyan çıkarmıştır?
Osmanlı Devletinde Devam eden dağılma süreci, 1877-1878 osmanlı-Rus Savşı’nda alınan ağır yenilgi sonrası 1878 yılında imzalanan Berlin Anlaşması ile hız kazandı. Aşağıdakilerden hangisi Bu antlaşma ile bağımsızlıklarını kazanan ülkelerden birisi değildir? 
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde 19. Yüzyılda dağılmayı önlemek amacıyla ortaya atılan fikir akımlarından birisi değildir?
19.yüzyılda Osmanlı Devleti’nin dağılma süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
-Bazı aydınlar dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmaya çalıştılar. Bu düşüncenin temelinde gayrimüslimleri devlete bağlı tutma fikri yatıyordu.- Devlet dağılmaktan kurtarmak için geliştirilen bu fikir aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı devlet adamları da azınlık isyanlarını önleyebilmek için çeşitli çalışmalar yaptılar. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan birisidir?
Düyun-u Umumiye İdaresi hangi amaçla kurulmuştur?

       8.Sınıf Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri Konu Testi:

      Bu metin özetle teknik bir metindir. Özellikle Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testini tanıtmak için hazırlanmıştır. Bu çalışma sanal ortamda yapılan interaktif ya da online bir çalışmadır. Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri konu testini çözmek için Başlat bağlantısını tıklayınız. Önceki yada sonraki soruyu görmek için alttaki yön tuşlarını kullanmalısınız. Ancak Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testinde liste bağlantısından istediğiniz soruyu görebilirsiniz. Listede cevapladığınız sorular renkli görünecektir. Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testinde yapmadığınız soruları buradan görebilirsiniz. Ayrıca Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testini değerlendirmeden liste bölümünden doğru-yanlış cevapları görebilirsiniz. Ancak sonuçları al butonuna basınca karşınıza Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testini değerlendirme ekranı çıkacaktır. Böylece ekranda Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testi değerlendirme raporu ve öğretmen görüşü yer alacaktır. Bu görüşleri dikkate almanız özellikle öğrenmenize katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte alt ekranda Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testi ile ilgili cevapları kontrol edebilirsiniz.

      İnteraktif Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri Testi:

Test çözmek aynı zamanda etkili bir öğrenme yöntemidir. Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testi özellikle bireysel öğrenmeyi sağlamak için hazırlanmıştır. İnteraktif Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testi özellikle eğitim programları doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu nedenle özenli ve kaliteli bir çalışmadır. Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri test çalışması oluşturulurken MEB kazanımları dikkate alınmıştır. Ayrıca Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testi güncel bir çalışmadır. Özellikle sınıf içi çalışmalardan yararlanılmıştır. Testler genellikle ders kitabı içeriklerinden oluşturulmuştur. Böylelikle test başarısı artırılmıştır.

testimiz.com

      Test ve Çalışma Yapısı:

      Test yazmak uzmanlık ister. Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri Testi alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanmıştır. Konu ya da ünite testleri 10, 12, 15 veya 20 çoktan seçmeli sorudan oluşturulmuştur. Ancak testimiz sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekten meydana gelmektedir. Genellikle 1,2 ve 3.sınıflarda 3 seçenekli sorular tercih edilmiştir. Diğer yandan 4.sınıflarda ve ikinci kademede özellikle 4 seçenekli sorular kullanılmıştır. Bu nedenle Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testi için seçenek sayısı zorluk seviyesini belirlemektedir. Lakin Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testi için her sorunun bir cevap hakkı vardır. Ancak istediğiniz zaman cevap seçeneğini değiştirebilirsiniz.

      İnteraktif Test Çalışması:

       İnteraktif veya online test çalışması sanal etkileşimli bir çalışmadır. Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testi aynı zamanda öğrenci başarısını artırmayı amaçlamaktadır. Genellikle interaktif testler dinamik bir yapıya sahiptir. Yani tekrar tekrar çözme imkanı verir. Diğer yandan Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testinde soru ve seçenekler her tekrarda yer değiştirecektir. Yani Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testini her tekrarda yeni bir çalışma karşınıza çıkacaktır. Ayrıca Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testini akıllı tahtalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü akıllı tahtalarla yüzde yüz uyumludur. Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testini tablet ya da telefonlardan da rahatlıkla çözebilirsiniz. Yani Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testi mobil uyumludur. Diğer yandan cihazınıza mobil uygulamayı indirip yükleyebilirsiniz.

 

testimiz.com.tr

      Telif Hakkı:

      Çalışmaların intihal denetimine özellikle önem verilmektedir. İnteraktif Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testi genellikle intihal denetimi yapılarak hazırlanmıştır. Özellikle Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testinin özgün olmasına özen gösterilmiştir. Diğer yandan Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Başka bir deyişle Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri testi ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak bireysel öğrenme amacı taşımaktadır. Başarılar…