8.Sınıf Matematik Konu Testleri

1.Ünite Konu Testleri 

1.Ünite Değerlendirme

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Üslü İfadeler Kazanım

Üslü İfadeler Kazanım

Üslü İfadeler Kazanım

Aralarında Asal Sayılar Kazanım

Ebob Ekok Kazanım

Çarpanlar ve Katlar Kazanım

Üslü Sayılar Kazanım

Üslü Sayılar Kazanım

Üslü Sayılar Kazanım

Üslü İfadeler

Çarpanlar ve Katlar

EKOK EBOB Problemleri

En Küçük Ortak Kat EKOK

En Büyük Ortak Bölen EBOB

Çarpanlar ve Katlar

Üslü Sayılar 3

Üslü Sayılar 2

Üslü Sayılar

Üslü Sayılarla İşlemler

Çarpanlarına Ayırma

Sayı Örüntüleri

Histogram

2.Ünite Sayıların Dünyası

2.Ünite Konu Testleri 

Verilerin Grafik ile Gösterimi

Kareköklü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi

Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma İşlemi

Karekök Alma İşlemi

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü Sayılar Kazanım

Kareköklü Sayılar Kazanım

Kareköklü Sayılar Kazanım

Kareköklü İfadeler

Kareköklü İfadelerle Çarpma Bölme İşlemi

Kareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Kareköklü Sayılar 4

Kareköklü Sayılar 3

Kareköklü Sayılar 2

Kareköklü Sayılar

Kareköklü Toplama ve Çıkarma İşlemi

Kareköklü Sayılar

Kareköklü Çarpma ve Bölme İşlemi

Standart Sapma

3.Ünite Konu Testleri 

Çarpanlara Ayırma

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Olasılık

Cebirsel İfadeler Ve Özdeşlikler Kazanım

Cebirsel İfadeler Ve Özdeşlikler Kazanım

Cebirsel İfadeler Ve Özdeşlikler Kazanım

Olasılık Kazanım

2.Ünite Olasılık, İstatistik Ve Sayılar

Olasılık ve Olay Çeşitleri

Kombinasyon

Rasyonel Cebirsel İfadeler

Özdeşikler

4.Ünite Konu Testleri 

4.Ünite Değerlendirme Testi

Denklem Sistemleri

4.Ünite Matematikte Yolculuk

5.Ünite Konu Testleri 

5.Ünite Değerlendirme Testi

Dik Üçgenler

Üçgen Çizimleri

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

Eğimi Tanıyalım

3.Ünite Üçgenlerde Kenarlar ve Açılar

6.Ünite Konu Testleri

6.Ünite Değerlendirme Testi

Yansıma, Öteleme ve Dönme

Piramitleri Tanıyalım

Prizmaları Tanıyalım

Ara Kesitler

Koniyi Tanıyalım

Küreyi Tanıyalım

Çok Küplü Yapılar

Çok Yüzlüler ve Simetri

Perspektif Çizimi

Prizma, Piramit, Koni ve Kürenin Hacmi

Geometrik Cisimleri Tanıyalım

6. Ünite Geometrik Cisimlerin Hacimleri ve Çizimler

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

2. Dönem 2.Değerlendirme