8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme Testi

10 Eylül 2020 5 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Testi Hakkında

8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor 1.ünite değerlendirme testi 4 seçenekli 20 sorudan oluşmuştur.

Aşağıda adları verilen okullardan hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar arasında yer almaz?
Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman nerede, hangi görevde bulunuyordu?
8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Mustafa Kemal, Şam’da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetini İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirmiştir. Ancak daha sonra kendisi bu cemiyetten ayrılmıştır.

Bu ayrılışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü kentler arasında yer almaz?
Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında etkili olan faktörler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Mustafa Kemal ilk askerî başarısını hangi cephede kazanmıştır?
Mustafa Kemal, askerî öğrenimini bitirdiğinde rütbesi ne idi?
Mustafa Kemal Atatürk’ün aile hayatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra hangi göreve atanmıştır?
8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor

I. Manastır Askerî İdadisine girişi

II. Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığına getirilişi

III. Selanik Askerî Rüştiyesine girişi

IV. Harp Okuluna girişi

Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

testimiz.com

Mustafa Kemal binbaşı rütbesine hangi savaş sırasında terfi etmiştir?
Mustafa Kemal Şam’da bulunduğu sırada hangi cemiyeti kurmuştur?
Meşrutiyet yönetimine karşı İstanbul’da çıkan ayaklanma hangi ordu tarafından bastırılmıştır?
Aşağıda verilen kentlerden hangi ikisi Mustafa Kemal tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında işgalden kurtarılmıştır?
Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisi ile örtüşmektedir?
20. yüzyıl başlarında Balkanların durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrenim hayatıyla ilgili doğru bir olgudur?
31 Mart Olayı’nın bastırılmasında M.Kemal’in önemli bir katkısı olmuştur.Bu onun askerlik mesleğindeki ilk başarısıdır. Yukarıdaki bahsedilen ayaklanmaya Mustafa Kemal hangi ordu ile katılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi 20.yüzyıl başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz?