8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme Testi

29 Eylül 2021 6 By testimiz.com

298.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme

8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor

TEBRİKLER.

8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
20. yüzyıl başlarında Balkanların durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Batılı devletlerin çekişme alanı olduğu
B
Kültürel yönden geri kaldığı
C
Yeni fikirlerin önce burada tartışıldığı
D
Batılı ülkeler ile sürekli iletişim hâlinde olduğu
Soru 2
Aşağıda verilen kentlerden hangi ikisi Mustafa Kemal tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında işgalden kurtarılmıştır?
A
Muş-Van
B
Bitlis- Muş
C
Muş-Bingöl
D
Bitlis-Van
Soru 3
Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra hangi göreve atanmıştır?
A
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına
B
Sofya Askerî Ataşeliğine
C
19. Tümen Komutanlığına
D
VII. Ordu Komutanlığına
Soru 4
Aşağıda adları verilen okullardan hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar arasında yer almaz?
A
Selanik Askerî Rüştiyesi
B
Manastır Askerî İdadisi
C
İstanbul Harp Akademisi
D
Manastır Askerî Rüştiyesi
Soru 5
31 Mart Olayı'nın bastırılmasında M.Kemal'in önemli bir katkısı olmuştur.Bu onun askerlik mesleğindeki ilk başarısıdır. Yukarıdaki bahsedilen ayaklanmaya Mustafa Kemal hangi ordu ile katılmıştır?
A
Yıldırım Ordusu
B
V.Ordu
C
Hareket Ordusu
D
III.Ordu
Soru 6
Mustafa Kemal Atatürk’ün aile hayatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Makbule Hanım yaşayan tek kardeşiydi.
B
Babası Osmanlı Devleti’nde üst düzey bir memurdu.
C
Ailesi Rumeli’ye yerleştirilen Yörüklerdendi.
D
Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dı.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenim hayatıyla ilgili doğru bir olgudur?
A
Öğrenimine mahalle mektebinde başlamıştır.
B
Askeri Rüştiye,öğrenim gördüğü son okuldur.
C
Mülkiye Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra öğrenimine ara vermiştir.
D
Harp okulu'nu bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisine girmiştir.
Soru 8
Mustafa Kemal, askerî öğrenimini bitirdiğinde rütbesi ne idi?
A
Kurmay yüzbaşı
B
Albay
C
Binbaşı
D
General
Soru 9

Mustafa Kemal binbaşı rütbesine hangi savaş sırasında terfi etmiştir?

A
Sakarya Savaşı
B
I. Balkan Savaşı
C
Trablusgarp Savaşı
D
Çanakkale Savaşı
Soru 10
Meşrutiyet yönetimine karşı İstanbul’da çıkan ayaklanma hangi ordu tarafından bastırılmıştır?
A
Kuvayı milliye
B
Yıldırım Ordusu
C
Yeniçeri Ordusu
D
Hareket Ordusu
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi 20.yüzyıl başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz?
A
Yeni fikirlerin yayılmasına uygun bir bölgedir.
B
Ticaretin az geliştiği bir bölgedir
C
Sömürgeci devletlerin çekişme alanıdır
D
Batı ile iletişim ve etkileşime açık bir bölgedir.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü kentler arasında yer almaz?
A
İstanbul
B
Manastır
C
Sofya
D
Selanik
Soru 13
Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisi ile örtüşmektedir?
A
Savaşın dışında kalmalıyız.
B
Savaşa kesinlikle girmeliyiz.
C
Savaşı Almanlar mutlaka kazanacaklar.
D
Almanların yanında yer almalıyız.
Soru 14
Mustafa Kemal Şam’da bulunduğu sırada hangi cemiyeti kurmuştur?
A
Hürriyet ve İtilaf Fırkası
B
Jön Türkler Cemiyeti
C
İttihat ve Terakki Cemiyeti
D
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
Soru 15
Mustafa Kemal ilk askerî başarısını hangi cephede kazanmıştır?
A
Çanakkale
B
Kafkas
C
Makedonya
D
Trablusgarp
Soru 16
Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında etkili olan faktörler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A
Akılcılık-bilim- savaşçılık
B
Akılcılık-askerlik-kültür
C
Türk tarihi ve kültürü- savaşçılık-akılcılık
D
Türk tarihi ve kültürü-akılcılık-bilim
Soru 17

I. Manastır Askerî İdadisine girişi

II. Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığına getirilişi

III. Selanik Askerî Rüştiyesine girişi

IV. Harp Okuluna girişi

Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
I-II-III-IV
B
IV-III-I-II
C
II-III-IV-I
D
III- I- IV-II
Soru 18
Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır?
A
Kafkas Cephesi
B
Kanal Cephesi
C
Suriye Cephesi
D
Çanakkale Cephesi
Soru 19
Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman nerede, hangi görevde bulunuyordu?
A
Trablusgarp- Derne Komutanı
B
Şam-5. Ordu Komutanı
C
Çanakkale-19. Tümen Komutanı
D
Sofya-Askerî Ataşe
Soru 20
Mustafa Kemal, Şam’da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetini İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirmiştir. Ancak daha sonra kendisi bu cemiyetten ayrılmıştır.
Bu ayrılışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
31 Mart Ayaklanması’nın bastırılamamış olması
B
Mustafa Kemal’in bu cemiyete lider olmak istemesi
C
İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin meşrutiyete karşı olmaları
D
Mustafa Kemal’in ordunun politikadan ayrılmasını istemesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Aşağıda adları verilen okullardan hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar arasında yer almaz?
Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman nerede, hangi görevde bulunuyordu?
8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Mustafa Kemal, Şam’da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetini İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirmiştir. Ancak daha sonra kendisi bu cemiyetten ayrılmıştır.

Bu ayrılışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü kentler arasında yer almaz?
Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında etkili olan faktörler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Mustafa Kemal ilk askerî başarısını hangi cephede kazanmıştır?
Ya da Mustafa Kemal, askerî öğrenimini bitirdiğinde rütbesi ne idi?
Mustafa Kemal Atatürk’ün aile hayatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra hangi göreve atanmıştır?
8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor

I. Manastır Askerî İdadisine girişi

II. Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığına getirilişi

III. Selanik Askerî Rüştiyesine girişi

IV. Harp Okuluna girişi

Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

testimiz.com

Mustafa Kemal binbaşı rütbesine hangi savaş sırasında terfi etmiştir?
Mustafa Kemal Şam’da bulunduğu sırada hangi cemiyeti kurmuştur?
Meşrutiyet yönetimine karşı İstanbul’da çıkan ayaklanma hangi ordu tarafından bastırılmıştır?
Aşağıda verilen kentlerden hangi ikisi Mustafa Kemal tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında işgalden kurtarılmıştır?
Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisi ile örtüşmektedir?
20. yüzyıl başlarında Balkanların durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrenim hayatıyla ilgili doğru bir olgudur?
31 Mart Olayı’nın bastırılmasında M.Kemal’in önemli bir katkısı olmuştur.Bu onun askerlik mesleğindeki ilk başarısıdır. Yukarıdaki bahsedilen ayaklanmaya Mustafa Kemal hangi ordu ile katılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi 20.yüzyıl başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz?

       8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme Konu Testi Hakkında:

      Etkileşimli Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme Testinin Hazırlanışı:

İnteraktif Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme konu testi özellikle sanal bir çalışmadır. Ancak Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi internet bağlantısı ile etkinleşir. Etkileşimli Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi hazırlanırken genellikle ders kitapları esas alınmıştır. Aynı zamanda Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalar da örnek alınmıştır. Çünkü Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi bireysel başarıyı artırmayı hedeflemektedir. Kısacası Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme kazanım testi öğrenme hedeflidir. Bunun yanında Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi konusunda uzman öğretmenlerin katkı ve görüşleri alınmıştır. İnteraktif Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi sizin görüşleriniz doğrultusunda geliştirilecektir.

testimiz.com

      Online Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme Test Çalışmasının Yapısı:

Testlerimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme test soruları genellikle çoktan seçmelidir. Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testinin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman cevap tercihinizi değiştirebilirsiniz. Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme konu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testini yenilediğinizde soru ve seçeneklerin yerleri değişmektedir. Böylelikle her tekrarda Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme konusunda farklı bir test çözmüş gibi olacaksınız. Ancak bağlantı verilen testlerde bu özellik yoktur.

      İnteraktif Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme Test Çalışmasının Genel Özellikleri:

Çevrimiçi Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi atık oluşturmaz.

.

      Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme Testi Telif Hakkı:

İlk olarak Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. İnteraktif Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle intihal denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testini internetten ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testinin kullanımı izne tabidir.