5. Sınıf Fen Bilimleri Testleri

1.Ünite Konu Testleri

Güneş’in Yapısı Ve Özellikleri

Ay’ın Yapısı Ve Özellikleri

Ay’ın Hareketleri Ve Evreleri

Güneş, Dünya Ve Ay

Yıkıcı Doğa Olayları

Güneşin Yapısı ve Özellikleri

Ayın Yapısı ve Özellikleri

Ayın Hareketleri ve Evreleri

Dünya Güneş ve Ay

Yıkıcı Doğa Olayları

Güneş’in Yapısı ve Özellikleri

Güneş, Dünya ve Ay

Dünya, Güneş Ve Ay

Yer Kabuğunda Neler Var

Erozyon Ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi

Yer Kabuğundaki Yer Altı Ve Yer Üstü Suları

Yer Kabuğunun Gizemi Ünite Değerlendirme

1.Ünite Dünya, Güneş ve Ay

2.Ünite Konu Testleri

Canlılar Dünyası 2. Ünite

Mikroskobik Canlılar

Mantarlar

Bitkiler

Hayvanlar

2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme

Canlılar Dünyası Ünite Değerlendirme

Mikroskobik Canlıları Tanıma

Mantarları Tanıma

Bitkileri Tanıma

Hayvanları Tanıma

Canlılar Dünyasını Tanıma

Canlılar Dünyası

Hayvanlar

Bitkiler

Mantarlar

Mikroskobik Canlılar

Canlıları Tanıma

Canlıları Tanıyalım Kazanım

Mantarlar Ve Mikroskobik Canlılar

Omurgalı ve Omurgasız Hayvanlar

Bitkiler ve Bölümleri

Canlıların Sınıflandırılması

2.Ünite Değerlendirme

Canlıları Tanıyalım

2.Ünite Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım

3.Ünite Konu Testleri

Kuvvetin Ölçülmesi

Sürtünme Kuvveti

Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme

Dinamometre

Hava Ortamında Sürtünme Kuvveti

Su Ortamında Sürtünme Kuvveti

Dinamometre

Hava Ortamında Sürtünme Kuvveti

Su Ortamında Sürtünme Kuvveti

Kuvvetin Ölçülmesi

Sürtünme Kuvveti

Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme

Kuvvet

3.Ünite Değerlendirme

Cisimlere Etki Eden Sürtünme

Kuvvetin Ölçülmesi

Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme

Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme Kazanım

Sürtünme

Kuvvet ve Sürtünme

Dinamometre

Kuvvetin Etkileri

Kuvvet Kazanım

Sürtünme Kuvveti

Kuvvetin Ölçülmesi

3.Ünite Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

3.Ünite Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

3.Ünite Kuvvet ve Hareket

4.Ünite Konu Testleri

Maddenin Hal Değişimi

Maddelerde Meydana Gelen Değişimler

Maddenin Hal Değişimi 2

Isı ve Sıcaklık

Madde ve Değişim Ünitesi

4.Ünite Madde ve Değişim

Hal Değişimi

4.Ünite Madde ve Değişim

Maddenin Ayırt edici Özellikleri

Isı ve Sıcaklık

Isı Maddeleri Etkiler

Isı Maddeleri Nasıl Etkiler

Isı ve Sıcaklık

Maddenin Değişimi

Maddenin Ayırt edici Özellikleri

Madde ve Değişim Ünite Sonu Değerlendirme 

Isı Maddeleri Etkiler Kazanım

Isı ve Sıcaklık Kazanım

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Kazanım

Maddenin Hal Değişimi Kazanım

Hal Değişimi

Maddeleri Ayırt Edelim

Isı ve Sıcaklık

Isı Maddeleri Etkiler

2.Dönem 1.Değerlendirme

4.Ünite Maddenin Değişimi ve Tanınması

1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

5.Ünite Konu Testleri

Işığın Yansıması

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

Işığın Yayılması Ünite

Işık Nasıl Yayılır

Işığın Maddeyle Karşılaşması

Işık Madde ile Karşılaşınca Ne Olur

Işık Nasıl Yansıyor

Işığın Yayılması

Işığın Yayılması Kazanım

Tam Gölge Oluşumu

Işık Oyunları Gölgeler

Işık Bir Engelle Karşılaşırsa Ne Olur

Işık Nasıl Yayılır

Işığın Yayılması

5.Ünite Işık ve Ses

6.Ünite Konu Testleri

İnsan Ve Çevre

2.Dönem 2.Yazılı

6.Ünite İnsan ve Çevre

Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Faktörler

Çevre Kirliliği

Yıkıcı Doğa Olayları

İnsan ve Çevre Ünitesi

İnsan ve Çevre İlişkisi

Biyoçeşitlilik

İnsan Ve Çevre

İnsan ve Çevre

Hava, Toprak Ve Su Kirliliği

7.Ünite Konu Testleri

Lamba Parlaklığı Nasıl Değişir

Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları

Basit Bir Elektrik Devresinde Ampul Parlaklığını Etkileyen Değişkenler

Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi

7.Ünite Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

7.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik