5.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Testleri

1.Ünite Birey Ve Toplum 

Haklarımız ve Sorumluluklarımız

Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz

Yeni Okulum

Çocuk Hakları

Birey ve Toplum

1.Dönem 1.Değerlendirme

Birey ve Toplum

Çocuk Hakları

Hak Ve Sorumluluklarımız

Yeni Okulum

Sosyal Bilgiler Dersinden Öğrendiklerimiz

Birey ve Toplum 2

Birey ve Toplum

Gruptaki Yerim

Gruplardaki Rollerimiz

Hak ve Sorumluluk

Çocuk Olarak Haklarımız

1.Ünite Değerlendirme

1.Ünite Birey ve Toplum

2.Ünite Kültür Ve Miras 

Uygarlıkları Öğreniyorum

Çevremizdeki Güzellikler

Kültürümüzü Tanıyalım

Geçmişten Günümüze Kültürümüz

Kültür ve Miras

1.Dönem 1.Değerlendirme

Kültür ve Miras

Geçmişten Günümüze Kültürümüz

Kültürümüzü Tanıyalım

Çevremizdeki Güzellikler

Uygarlıkları Öğreniyorum

1.Dönem 1.Yazılı

Kültürel Zenginliğimiz

Kültür Ve Miras

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

Doğal Varlıklar, Tarihî Mekânlar, Yapıtlar ve Nesneler

Kültürel Özelliklerimiz

Atatürk İlke ve İnkılapları

2.Ünite Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

Atatürk ve Bilim

2.Ünite Değerlendirme

2.Ünite Kültür ve Miras

3.Ünite İnsanlar Yerler Ve Çevreler 

Yeryüzü Şekilleri

İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi

Nüfus ve Yerleşme

Afetler ve Çevre Sorunları

Doğal Afetlerin Yaşamımıza Etkisi

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

İnsanlar Yerler Ve Çevreler

Doğal Afetlerin Yaşamımıza Etkisi

Afetler ve Çevre Sorunları

Nüfus ve Yerleşme

İklim Ve Yaşamım

Haritayı Tanıyorum

İnsanlar Yerler Ve Çevreler

Yüzey Şekilleri

İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi

Yaşadığımız Bölgede Nüfus ve Coğrafi Özellikler

Doğal Afetler ve Coğrafi Özellikler

3.Ünite Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

3.Ünite Değerlendirme

4.Ünite Bilim Teknoloji Ve Toplum 

Bilim, Teknoloji Ve Toplum

Sanal Ortamda Güvenlik

Doğru ve Güvenilir Bilgi

Teknoloji ve Toplum

Bilim İnsanları ve Ortak Özellikleri

Teknoloji ve Toplum

İnterneti Nasıl Kullanmalıyım

Doğru ve Güvenilir Bilgi

Bilim, Teknoloji Ve Toplum

2.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

Teknolojik Ürünler ve Toplum Hayatımız

Buluş Yapanlar ve Bilim İnsanları

2.Dönem 1.Değerlendirme

4.Ünite Değerlendirme

5.Ünite Üretim, Dağıtım Ve Tüketim 

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

Üretim Dağıtım ve Tüketim

Çevremdeki Ekonomik Faaliyetler

Yeni Fikirler Geliştirelim

Üretim, Dağıtım Tüketim

Ekonomi Ve Sosyal Hayat

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler

Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler

Ekonomi Ve Sosyal Hayat

Üretim, Dağıtım Tüketim

Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler

Bölgemdeki Ekonominin Ülkedeki Yeri

Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler

Ekonomi Ve Sosyal Hayat

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim Ağı

5.Ünite Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler

Ekonomi Ve Sosyal Hayat

5.Ünite Değerlendirme

Kurumlar ve Toplumun Temel İhtiyaçları

5.Ünite Değerlendirme

6.Ünite Etkin Vatandaşlık

 2.Dönem 2.Yazılı

Etkin Vatandaşlık

Bayrağımız ve İstiklal Marşımız

Temel Haklarımızı Öğrenelim

Yaşadığımız Yerin Yönetimi

Halka Hizmet Veren Kurumlar

Toplum İçin Çalışanlar Kazanım

Toplum İçin Çalışanlar Kazanım

Kurumlar Hepimiz İçin

Kurumlar ve Toplumun Temel İhtiyaçları

Toplum İçin Çalışanlar

6.Ünite Etkin Vatandaşlık

Kurumların İnsan Yaşamındaki Yeri

Sivil Toplum Kuruluşları ve Resmî Kurumlar

Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkinlikleri

6.Ünite Değerlendirme

Toplumsal Yaşam ve Yasalar

Merkeze Bağlı Yönetim Birimlerinin Temel Görevleri

Merkezî Yönetim Birimlerinin Temel Görevleri

Demokratik Yönetim Birimleri ve Ulusal Egemenlik

2.Dönem 2.Değerlendirme

6.Ünite Etkin Vatandaşlık

6.Ünite Etkin Vatandaşlık

7.Ünite Küresel Bağlantılar

Küresel Bağlantılar

7.Ünite Küresel Bağlantılar

7.Ünite Değerlendirme

Dünya Çocuklarının Ortak Yönleri ve İlgi Alanları

Ekonomik İlişkiler, Ulaşım ve İletişim

Ülkelerin Ortak Miras Ögeleri

Ortak Mirasımız

7.Ünite Değerlendirme

2.Dönem 3.Değerlendirme

7.Ünite Küresel Bağlantılar