5.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Testleri

1.Ünite Birey Ve Toplum 

Haklarımız ve Sorumluluklarımız

Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz

Yeni Okulum

Çocuk Hakları

Birey ve Toplum

1.Dönem 1.Değerlendirme

Birey ve Toplum

Çocuk Hakları

Hak Ve Sorumluluklarımız

Yeni Okulum

Sosyal Bilgiler Dersinden Öğrendiklerimiz

2.Ünite Kültür Ve Miras 

Uygarlıkları Öğreniyorum

Çevremizdeki Güzellikler

Kültürümüzü Tanıyalım

Geçmişten Günümüze Kültürümüz

Kültür ve Miras

1.Dönem 1.Değerlendirme

Kültür ve Miras

Geçmişten Günümüze Kültürümüz

Kültürümüzü Tanıyalım

Çevremizdeki Güzellikler

Uygarlıkları Öğreniyorum

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

3.Ünite İnsanlar Yerler Ve Çevreler 

Yeryüzü Şekilleri

İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi

Nüfus ve Yerleşme

Afetler ve Çevre Sorunları

Doğal Afetlerin Yaşamımıza Etkisi

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

İnsanlar Yerler Ve Çevreler

Doğal Afetlerin Yaşamımıza Etkisi

Afetler ve Çevre Sorunları

Nüfus ve Yerleşme

İklim Ve Yaşamım

Haritayı Tanıyorum

İnsanlar Yerler Ve Çevreler

4.Ünite Bilim Teknoloji Ve Toplum 

Bilim, Teknoloji Ve Toplum

Sanal Ortamda Güvenlik

Doğru ve Güvenilir Bilgi

Teknoloji ve Toplum

Bilim İnsanları ve Ortak Özellikleri

Teknoloji ve Toplum

İnterneti Nasıl Kullanmalıyım

Doğru ve Güvenilir Bilgi

Bilim, Teknoloji Ve Toplum

5.Ünite Üretim, Dağıtım Ve Tüketim 

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

Üretim Dağıtım ve Tüketim

Çevremdeki Ekonomik Faaliyetler

Yeni Fikirler Geliştirelim

Üretim, Dağıtım Tüketim

Ekonomi Ve Sosyal Hayat

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler

Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler

Ekonomi Ve Sosyal Hayat

Üretim, Dağıtım Tüketim

5.Ünite Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

6.Ünite Etkin Vatandaşlık

2.Dönem 2.Yazılı

Etkin Vatandaşlık

Bayrağımız ve İstiklal Marşımız

Temel Haklarımızı Öğrenelim

Yaşadığımız Yerin Yönetimi

Halka Hizmet Veren Kurumlar

Toplum İçin Çalışanlar Kazanım

Toplum İçin Çalışanlar Kazanım

Toplum İçin Çalışanlar

6.Ünite Etkin Vatandaşlık

7.Ünite Küresel Bağlantılar

Küresel Bağlantılar

7.Ünite Küresel Bağlantılar