7.Sınıf Fen Bilimleri Konu Testleri

1. Ünite Güneş Sistemi Ve Ötesi 

Güneş Sistemi ve Ötesi

Uzay Araştırmaları

Gök Cisimleri

Güneş Sistemi ve Ötesi

Güneş Sistemi Ve Ötesi

Gök Cisimleri

Uzay Araştırmaları

Güneş Sistemi ve Ötesi

Güneş Sistemi ve Ötesi

Güneş Sistemi ve Ötesi

Güneş Sistemi ve Ötesi

Güneş Sistemi

Uzay Araştırmaları

Güneş Sistemi Ve Ötesi

Uzay Araştırmaları

Güneş Sistemi ve Ötesi

Gök Cisimlerini Tanıyalım

Güneş Sistemi ve Ötesi

Güneş Sistemi ve Ötesi

2.Ünite Hücre Ve Bölünmeler 

Hücre ve Bölünmeler

Hücre ve Bölümleri

Hücre Yapısının İncelenmesi

Hücre

Bitki Ve Hayvan Hücrelerinin Özellikleri

Mitoz

Mayoz

Mayoz Bölünme

Mitoz Bölünme

Bitki Ve Hayvan Hücrelerinin Özellikleri

Hücre Organelleri

Hücrenin Temel Kısımları

Hücre ve Bölümleri

Hücre ve Bölünmeler

Hücre ve Bölünmeler

Canlılar ve Hücre Kazanım

Canlılar ve Hücre Kazanım

Mitoz

Mayoz

1.Ünite

3.Ünite Kuvvet Ve Enerji 

Kuvvet ve Enerji

Kuvvet ve Enerji

Kuvvet, İş Ve Enerji İlişkisi

Kuvvet, İş Ve Enerji İlişkisi

Kuvvet ve Hareket Kazanım

Enerji Dönüşümleri

Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi

Enerji Dönüşümleri

Kütle ve Ağırlık İlişkisi

Kuvvet ve Katı Basıncı İlişkisi

3.Ünite Kuvvet Ve Enerji

Enerji Dönüşümleri

Enerji ve Sürtünme Kuvveti

3.Ünite Değerlendirme

4.Ünite Saf Madde Ve Karışımlar 

4.Ünite Değerlendirme

Maddenin Tanecikli Yapısı

Elementler

Saf Maddeler

Bileşikler

Karışımlar

Karışımların Ayrılması

Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

Saf Madde ve Karışımlar

Saf Madde ve Karışımlar

Saf Maddeler Kazanım

Saf Maddeler Kazanım

Maddenin Tanecikli Yapısı Kazanım

Karışımlar

Saf Maddeler

Maddenin Tanecikli Yapısı

4.Ünite Maddenin Yapısı Ve Özellikleri

Elektronların Dizilimi Ve Kimyasal Özellikler

Atomun Yapısı

Bileşikler Ve Bileşiklerin Formülleri

Kimyasal Bağlar

Karışımlar

Elementler Ve Sembolleri

4.Ünite Maddenin Yapısı ve Özellikleri

5.Ünite Işığın Madde Ile Etkileşimi 

Aynalarda Görüntü Oluşumu

Mercekler ve Görüntü Özellikleri

5.Ünite Değerlendirme

Mercekler

Işığın Kırılması

Aynalar Ve Görüntü Özellikleri

Beyaz Işık ve Renkler

Aynalar

Işığın Soğurulması

Işığın Madde ile Etkileşimi

Işık Kazanım

Işık Kazanım

5.Ünite Işık

2.Dönem 1.Değerlendirme

Işığın Kırılması

Cisimler Nasıl Renkli Görülür

Mercekler

Işığın Soğurulması

5.Ünite Işık

Işık

6.Ünite Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme 

İnsanda Üreme Büyüme ve Gelişme

Bitki ve Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme

Büyüme ve Gelişme

Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme

Bitkilerde Üreme

Bitki ve Hayvanlarda Üreme

Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

2.Dönem 2.Değerlendirme

Ülkemizde Ve Dünyadaki Çevre Sorunları Ve Bu Sorunların Etkileri

Ekosistem

Biyolojik Çeşitlilik

6.Ünite İnsan ve Çevre

7.Ünite Elektrik Devreleri

Elektrik Akımı

Ampulleri Bağlama Şekilleri

Elektrik Devreleri

Elektrik Devreleri

Elektrik Devreleri

Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

Ampullerin Bağlanma Şekilleri

Yaşamımızdaki Elektrik

Elektriklenme

Elektrik Akımı, Gerilim Ve Direnç İlişkisi

Ampulleri Seri ve Paralel Bağlayalım

7.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

2.Dönem 1.Deneme

2.Dönem 2.Yazılı Çalışma

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme