8.Sınıf İnkılap Tarihi Konu Testleri

1.Ünite Konu Testleri

1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

1. Avrupadaki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti

19. Yüzyılda Avrupa’daki Gelişmeler

Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

2. Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı

3. Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

1.Ünite Değerlendirme Testi

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım Değerlendirme 

 Uyanan Avrupa Ve Sarsılan Osmanlı

Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri 

Mustafa Kemalin Çocukluk Dönemi Ve Öğrenim Hayatı

Mustafa Kemalin Askerlik Hayatı Konu

Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme 

1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor 

Bir Kahraman Doğuyor 

Bir Kahraman Doğuyor 

Bir Kahraman Doğuyor Konu Testi

Bir Kahraman Doğuyor

1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor

2.Ünite Konu Testleri

Tarihi Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma Denemeleri 

1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 1

Bağımsızlık Düşüncesi Ve Cemiyetler 1

Adım Adım Bağımsızlık 

 I. Dünya Savaşı 1

I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti 1

Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler 1

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Uygulanması 

Cemiyetler Ve Kuvâ-yı Millîye 1

Cemiyetler Ve Kuvâ-yı Millîye 2

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Uygulanması

Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler 2

I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti 2

I. Dünya Savaşı 3

Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar 1

İstiklal Yolculuğu

Bağımsızlık Düşüncesi Ve Cemiyetler 2

1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 2

Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar 2

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler 1

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler 2

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler 3

3.Ünite Konu Testleri

Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm

Doğu ve Güney Cephesi 

Batı Cephesi 

Batı Cephesinde Türk Halkının Mücadelesi Ve Düzenli Ordunun Başarıları 

Kütahya – Eskişehir Savaşları Ve Eğitim Ordusu 

Sakarya’da Dirilen Ulus 

Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı 

Ya İstiklal Ya Ölüm 

 3.Ünite Değerlendirme 

Ya İstiklal Ya Ölüm

Milli Uyanış

Milli Uyanış Ya İstiklal Ya Ölüm

İstiklal Ya Ölüm

Milli Bir Destan İstiklal Ya Ölüm

Doğu ve Güney Cephesi

Batı Cephesi

Düzenli Ordunun Başarıları

Kütahya Eskişehir Savaşları Ve Eğitim

Sakarya’da Dirilen Ulus

Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı

3.Ünite Değerlendirme

Ya İstiklal Ya Ölüm Ünite Değerlendirme

4.Ünite Konu Testleri

 Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye

Çağdaş Türkiye’nin Temeli Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri

Ekonomik alanda Yapılan İnkılaplar

Atatürk İlkelerinin Temel Özellikleri 

Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler 

Hukuk Alanında Meydana Gelen Gelişmeler 

Eğitim Ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar Ve Bu Alanlardaki Gelişmeler 

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Ve Bu Alandaki Gelişmeler

 4.Ünite Değerlendirme

Ekonomik Alanda Gelişmeler

4.Ünite Kazanımları Değerlendirme

 Toplumsal Alanda Gelişmeler

Eğitim Ve Kültür Alanlarında Gelişmeler

Tarihi Hukuk Alanında Gelişmeler

Siyasi Alanda Gelişmeler

4. Ünite Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Temel Esaslar

Çağdaş Türkiyenin Temeli Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri

 Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye

5.Ünite Demokratikleşme Çabaları 

Demokratikleşme Çabaları Ünite

Demokratikleşme Çabaları Konu

Demokratikleşme Çabaları Çalışma

Demokratikleşme Çabaları

6.Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

6.ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ve Atatürkün Ölümü

7. Ünite Atatürk’ün Ölümü Ve Sonrası

Atatürkün Ölümü Ve Sonrası

Atatürk Sonrası Türkiye Kazanım

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme