8.Sınıf İnkılap Tarihi Konu Testleri

1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor

 Bir Kahraman Doğuyor

Avrupa’da Yaşanan Değişim

Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma

Mustafa Kemalin Çocukluk Dönemi Ve Öğrenim Hayatı

Mustafa Kemalin Askerlik Hayatı

Bir Kahraman Doğuyor

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor

Bir Kahraman Doğuyor 3

Bir Kahraman Doğuyor 2

Bir Kahraman Doğuyor

1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor

Mustafa Kemal’in Kişilik Özellikleri

Mustafa Kemal ve Dört Şehir

Mustafa Kemal’in Okul Hayatı

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor

Bir Kahraman Doğuyor

2.Ünite Millî Uyanış Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

 Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Adım Adım Bağımsızlık

Bağımsızlık Düşüncesi Ve Cemiyetler

1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Kazanım

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Kazanım

Cemiyetler

İsyanlar Ve Mustafa Kemal

1.Dünya Savaşı

Misak-ı Milli

Cephelerde Osmanlı Askeri

Kongreler

Mondros Ateşkes Antlaşması

TBMMnin Açılışı

2.Ünite Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

Sosyal Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

3. Ünite Millî Bir Destan Ya İstiklal Ya Ölüm

Ya İstiklal Ya Ölüm

3.Ünite Değerlendirme

Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı

Sakarya’da Dirilen Ulus

Kütahya Eskişehir Savaşları Ve Eğitim Ordusu

Batı Cephesinde Türk Halkının Mücadelesi Ve Düzenli Ordunun Başarıları

Batı Cephesi

Doğu ve Güney Cephesi

Ya İstiklal Ya Ölüm

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Milli Mücadele

Batı Cephesi

Lozana Kadar

Kurtuluş Savaşı

Sakarya Savaşı

Doğu ve Güney Cephesi

3.Ünite Ya İstiklal, Ya Ölüm

4.Ünite Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye

4.Ünite Değerlendirme

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Ve Bu Alandaki Gelişmeler

Eğitim Ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar Ve Bu Alanlardaki Gelişmeler

Hukuk Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler

Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye

Atatürk İlkelerinin Temel Özellikleri

Atatürk İlkeleri

Çağdaş Türkiyenin Temeli Atatürk İlkeleri

Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye

Atatürkçülük Kazanım

Atatürkçülük Kazanım

Atatürkçülük Kazanım

Atatürkçülük Kazanım

Atatürkçülük Kazanım

Atatürkçülük Kazanım

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Kazanım

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Kazanım

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Kazanım

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Kazanım

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Kazanım

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Kazanım

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Kazanım

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Kazanım

Demokratik Türkiye Cumhuriyeti

Çok Partili Siyasi Hayat

Milli Egemenlik

Atatürkün Yaptığı Yenilikler

Saltanatın Kaldırılması

5.Ünite Demokratikleşme Çabaları 

Demokratikleşme Çabaları Ünite

Demokratikleşme Çabaları Konu

Demokratikleşme Çabaları Çalışma

Demokratikleşme Çabaları

Çağdaş Türkiye

Atatürkçülük

Atatürk İlkeleri

Atatürkçülüğün Esasları

Cumhuriyetin Kazandırdıkları

5.Ünite Atatürkçülük

6.Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk Dönemi Dış Politika Kazanım

Atatürk Dönemi Dış Politika Kazanım

6.ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ve Atatürkün Ölümü

Lozan Barış Antlaşması

Türk Dış Politikası

6.Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk ün Ölümü

7. Ünite Atatürk’ün Ölümü Ve Sonrası

Atatürkün Ölümü Ve Sonrası

Atatürk Sonrası Türkiye Kazanım

Atatürkün Ölümü

Çok Partili Hayat

Soğuk Savaş Sonrası Dünya

Atatürkten Sonra Türkiye

Türkiyeyi Tehdit Eden Güçler Ve Mille Güvenlik

İkinci Dünya Savaşı Ve Sonrası

7.Ünite Atatürk'ten Sonraki Türkiye

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

 2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme